Hide metadata

dc.contributor.authorKittelsen, Kittel Heistø
dc.date.accessioned2020-09-28T23:49:20Z
dc.date.available2020-09-28T23:49:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKittelsen, Kittel Heistø. John Locke og naturtilstanden. Hva er problemet? Hvordan vil Locke løse det? Er løsningen god?. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80082
dc.description.abstractDen naturlige loven er en universell og rasjonell lov som utgår fra Gud, oppfattes av mennesker, bekreftes ved bruk av fornuften og har til hensikt å fremme menneskehetens, enkeltmenneskenes og familiers bevaring, utvikling og lykke. Hvis alle mennesker forstår og retter seg etter loven vil deres tilstand være idyllisk. Locke refererer til dette som naturtilstanden. Problemet er at uten en nedskrevet versjon av loven som blir håndhevet av noen som har fått overordnet myndighet til å dømme, straffe og styre i henhold til vedtatte, etablerte lover, vil menneskets tilstand være preget av risiko, usikkerhet, fare og vold. Naturtilstanden blir til krigstilstanden. Dette er grunnen til at menneskene vil velge å overdra en del av sin naturlige myndighet – Den naturlige lovens utøvende myndighet, som gir mennesket rett til å beskytte sine naturlige rettigheter og straffe overtredere av loven – til representanter for fellesskapet, som deretter vedtar og håndhever, på fellesskapets vegne, nedskrevne og allmennkjente lover. Selv om menneskene overdrar den utøvende delen av sin naturlige myndighet til staten, bevarer de sine familierettigheter: rettigheter og plikter forbundet med ekteskap og foreldreskap, inkludert omsorg, oppdragelse og opplæring av barn. At disse «første samfunn» fungerer godt ser ut til å være kjernen i et godt politisk samfunn. Locke forklarer at “et lands lover [kun] er [...] berettiget”, eller moralsk gyldige, “i den grad de bygger på Den naturlige loven, ved hvilken de skal reguleres og tolkes.” Statsdannelse bygget på grunnprinsippene i Den naturlige loven vil gi menneskene beskyttelse av sine naturlige rettigheter og kan sikre en ideell tilstand der hver person og hver familie får blomstre gjennom den frihet og den sikkerhet Den naturlige loven og håndhevingen av den, gir dem. Vi ser imidlertid at de samme utfordringer menneskene har i naturtilstanden, som har sitt opphav i de negative aspektene ved menneskenaturen, også kan utgjør en risiko og kan gjøre seg gjeldende etter dannelsen av et politisk samfunn, til og med i et demokratisk samfunn. Til og med demokratisk styre kan føre til en form for krigstilstand (for noen). Menneskenaturen blir ikke endret som en følge av statsdannelsen i seg selv. Dette er noe hver og en av oss, og foreldre overfor sine barn, må ta tak i selv. Lockes modell for folkestyre ved flertallsbeslutninger garanterer ikke menneskets frihet, men det er en politisk løsning som løser endel av problemene forbundet med naturtilstanden, iallfall så lenge menneskene i samfunnet ønsker at samfunnets lover skal være grunnfestet i Den naturlige loven. Større forståelse for og verdsettelse av Den naturlige lovens opphav, epistemologi, hensikt og grunnprinsipper ser ut til å gi større mulighet for et samfunn der alle menneskers naturlige rettigheter blir respektert. Oppdragelse og utdannelse som fremmer og fører til slik forståelse må derfor ligge til grunn for at Lockes løsning skal bli vellykket. Slik utdannelse sorterer i utgangspunktet under foreldremyndighet, men staten bør støtte opp om den.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleJohn Locke og naturtilstanden. Hva er problemet? Hvordan vil Locke løse det? Er løsningen god?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:47:50Z
dc.creator.authorKittelsen, Kittel Heistø
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83208
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80082/1/John-Locke-og-naturtilstanden_compressed.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata