Hide metadata

dc.contributor.authorVestrheim, Eline Moe
dc.date.accessioned2020-09-28T23:49:12Z
dc.date.available2020-09-28T23:49:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVestrheim, Eline Moe. Fra målstyring til mål- og resultatstyring: En studie av innføring av sanksjoner overfor kommuner i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/80078
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det ble i 2018 innført sanksjoner på måloppnåelsen i introduksjonsprogrammet, ved at resultatene kommunene oppnår i introduksjonsprogrammet fikk økt betydning for hvilke kommuner som får bosette flyktninger. Oppgaven undersøker om og hvordan innføringen av sanksjoner på måloppnåelse påvirker arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunene. Det er særlig fokus på hvordan innføring av sanksjoner på måloppnåelse påvirker programrådgiverne som arbeider tettest på deltakerne i introduksjonsprogrammet, og hvordan mål- og resultatstyring påvirker deres atferd og faglige autonomi. I oppgaven blir det gjort en casestudie med utgangspunkt i et most likely case for å undersøke oppgavens problemstilling. Datagrunnlaget for oppgaven består av semi-strukturerte intervjuer med relevante aktører i den valgte casekommunen, samt bakgrunnsintervjuer med ansatte i KS og IMDi. Det teoretiske rammeverket i oppgaven består av prinsipal-agent teori og bakkebyråkratteori. Det blir i tillegg tatt i bruk et rammeverk for sammenhengen mellom mål og ulike insentiver, og hvordan dette påvirker ansattes atferd. Konsekvensene av mål- og resultatstyring med klare resultatkrav blir diskuter i lys av målforskyvning og gaming. Studien viser at innføring av sanksjoner på måloppnåelse fører til at kommuneledelsen opplever økt forpliktelse i arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunen. Samtidig vises det til ønske om fleksibilitet og forutsigbarhet for kommunene for å kunne levere gode tjenester og oppnå resultatene det stilles krav om i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Studien viser at hvordan mål- og resultatkravene som er satt nasjonalt blir implementert i kommunen er viktig for hvordan innføring av sanksjoner påvirker programrådgivernes arbeid. Programrådgiverne opplever ingen begrensninger i faglig autonomi på bakgrunn av at det er tillitt og felles interesser i arbeidet med introduksjonsprogrammet i kommunen. Innføring av sanksjoner fører ikke til en målforskyvning i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Målene det er satt sanksjoner til får ikke oppmerksomhet i arbeidet på bekostning av det som ikke blir målt. Studien viser heller ikke til bevis for at det foregår gaming i form av justeringer på rapporteringene av måloppnåelse i introduksjonsprogrammet etter innføring av sanksjoner. Mål- og resultatkravene som er satt kan derimot føre til frustrasjon blant programrådgiverne på bakgrunn av hva som kan registreres som måloppnåelse i introduksjonsprogrammet. Studien viser til at mål- og resultatstyring på integreringsfeltet kan være utfordrende på bakgrunn av at det er et område som er komplekst uten noe klart forhold mellom innsats og resultat, og at resultater oppnås i samarbeid med flere aktører.nob
dc.language.isonob
dc.subjectIntroduksjonsprogrammet for flyktninger
dc.subjectMål- og resultatstyring
dc.subjectIntegrering
dc.titleFra målstyring til mål- og resultatstyring: En studie av innføring av sanksjoner overfor kommuner i introduksjonsprogrammet for flyktningernob
dc.title.alternativePerformance Management: A Study of the Introduction of Sanctions Upon Municipalities in the Introduction Program for Refugeeseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-29T23:47:44Z
dc.creator.authorVestrheim, Eline Moe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-83111
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/80078/1/Masteroppgave_ElineMoeVestrheim.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata