Now showing items 3-4 of 4

  • Mestad, Ola (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    I historia til Noregs Bank har organiseringa vore viktig for å oppnå sentrale mål som monetær stabilitet og samstundes iallfall ein viss grad av politisk kontroll. Dette blei søkt nådd ved å la banken frå 1816 vere eit ...
  • Johansen, Stian Øby (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
    On 18 December 2014 the Court of Justice of the European Union (CJEU) delivered Opinion 2/13 and stunned the legal world by declaring that the Draft Agreement on the Accession of the EU to the European Convention on Human ...