Now showing items 1-1 of 1

  • Solberg, Kjell Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Når olje fra flere reservoarer skal prosesseres ved samme prosessfasilitet, må den samlede prosesskapasiteten fordeles mellom de ulike reservoarene. Hvor mye av kapasiteten hvert av reservoarene får disponere, vil imidlertid ...