Now showing items 1-1 of 1

  • Sjo, Anniken Mjelde (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgaven handler om beregning av risiko for forsikringsutbetalinger ved vindkatastrofer, og hvordan Solvency II gir en forenklet måte å beregne kapitalkrav som skal sikre selskapene fra insolvens med 99.5% sikkerhet. ...