Now showing items 1-1 of 1

  • Paul, Jimmy Veekas (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    I denne oppgaven har vi sett på konsekvenser av økt levetid for den norske befolkningen. Vi modellerer en dynamisk dødelighetsmodell ved å bruke historiske dødelighetsdata og deretter predikere en fremtidig modell. Vi ...