Now showing items 1-1 of 1

  • Luckin, Mak (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Det har lenge vært klart at dødelighet oppfører seg på en stokastisk måte, og at livselskap som følge av forpliktelser som ofte varer i 30 år er sterkt utsatt for risiko som følge av nedgående dødelighet. For å sikre seg ...