Now showing items 1-1 of 1

  • Lima, Charlotte (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Når vi estimerer effekten av behandling for HIV vil ikke standard metoder gi korrekte resultater når vi har intermediate time-dependent confounders. Marginal Structural Models er en metode som kan brukes og vil korrigere ...