Now showing items 1-1 of 1

  • Kavara, Amela (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Ulike materialer reflekterer og absorberer forskjellige bølgelengder i ulik grad. Variasjon i disse egenskapene over et bredt spekter av bølgelengder gir materialer en unik spektral signatur. Hyperspektrale kameraer måler ...