Now showing items 1-1 of 1

  • Breivik, Olav Nikolai (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    I denne oppgaven ser vi på systemer som består av n komponenter. Systemet blir utsatt for en ytre belastning, og skal fordele denne belastningen på komponentene. Denne oppgaven omhandler hvordan vi skal belaste de ulike ...