Now showing items 1-1 of 1

  • Bliksrud, Mikael Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Modellering av befolkningslevetid vil si å tilpasse en matematisk modell som skal forklare levetiden i en populasjon på en best mulig måte. Det ene målet med denne oppgaven var å sammenligne to levetidsmodeller sin tilpasning ...