Now showing items 1-1 of 1

  • Romlig analyse av lammevekterRestricted Access 
    Bleka, Øyvind (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I denne oppgaven gjør vi en romlig analyse på lammevekter som vil ha en geografisk tilhørighet til områder på både beitelagskala og kommuneskala. Ved å anta en varianskomponentmodell der vi spesifiserer områdene til å være ...