Now showing items 1-1 of 1

  • Østhassel, Lars (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I denne oppgaven brukes Kullback-Leibler divergens og bootstrap-simuleringer til å studere feil i velkjente dødelighetsmodeller anvendt i livsforsikring. Feil deles inn i tre kategorier; estimering-, modell- og ...