Now showing items 1-20 of 144

 • Weedon-Fekjær, Harald (Master thesis / Hovedoppgave, 1999)
 • Wickmann, Jon Marius Grasto (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  In this thesis I will exploit the fact that the wavelet representation of hyperspectral data is sparse. Techniques from both atomic decomposition and denoising will be modified and used to make an even sparser representation. ...
 • Hermansen, Gudmund Horn (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  In this master thesis we propose a nonparametric Bayesian approach to estimating dependency in stationary time series and in second-order stationary spatial models over continuous domains.Our main focus will be the estimation ...
 • Schweder, Simen Gan (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  Generell innføring av Elektroniske anbefalingsystemer. Presentasjon av de vanligste metodene, inkludert K-Nærmeste Naboer, Matrise Faktorisering, Begrensede Boltzmann maskiner. Presentasjon av Netflix konkurransen og noen ...
 • Sunde, Trygve Ragnar (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  In this master thesis we investigate the properties of a chi-squared goodness-of-fit test for case-control data, of Grønnesby and Borgan (1996). This goodness-of-fit test is based on a comparison of observed and expected ...
 • Kakunze, Patrick (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  This thesis deals with infinitely divisible distributions, Poisson process, Stochastic Partial Differential Equations and Lévy processes. Keywords: Infinitely divisible distributions, stable distributions, compensated ...
 • Saddiqi, Mohammad Omer (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  In Europe, statistical evidence shows a decline in human mortality over the 20th century. The growing mortality concern led actuaries to consider a dynamic and stochastic survival model in order to forecast realistic ...
 • Paul, Jimmy Veekas (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  I denne oppgaven har vi sett på konsekvenser av økt levetid for den norske befolkningen. Vi modellerer en dynamisk dødelighetsmodell ved å bruke historiske dødelighetsdata og deretter predikere en fremtidig modell. Vi ...
 • Ellingsen, Trine Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  The aim of the study was to compare the rates of mortality among disability pensioners to the rates of mortality in the general population. The causes considered are musculoskeletal- and psychiatric disorders and a group ...
 • Zhao, Yang (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  In recent years insurance companies in a series of European countries have been committed to finally implement several new initiatives of supervision and politics in their insurance business. These uidelines are known under ...
 • Haadem, Sven (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  We study risk measures in relation to stochastic differential games in a Levy-market. We minimize a risk measure to get a min-max problem. The problem is to find an optimal solution for a convex risk measure in zero-sum ...
 • Luckin, Mak (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Det har lenge vært klart at dødelighet oppfører seg på en stokastisk måte, og at livselskap som følge av forpliktelser som ofte varer i 30 år er sterkt utsatt for risiko som følge av nedgående dødelighet. For å sikre seg ...
 • Solhjell, Ida Kjersem (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  A time series is a sequence of data assigned to specifi c moments in time. Most statistical models are static, such as regression analysis: The defi ning set of parameters has fixed values, and the relationship between ...
 • Bergersen, Linn Cecilie (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  New challenges within statistical sciences have arisen with the explosive growth of information. Classical methods are not designed for these kinds of problems and may not be possible to use or may not behave as expected. ...
 • Bliksrud, Mikael Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Modellering av befolkningslevetid vil si å tilpasse en matematisk modell som skal forklare levetiden i en populasjon på en best mulig måte. Det ene målet med denne oppgaven var å sammenligne to levetidsmodeller sin tilpasning ...
 • Petersbakken, Stein Erik Fenes (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Endringer i d ødelighetsm ønstre er et område som forsikringsbransjen har lagt mer og mer vekt på den siste tiden. Dette er som fø lge av at man over lengre tid har observert en stadig økning i menneskets forventede ...
 • Sjursen, Steffen A. Søreide (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  The aim of this Thesis is to to study optimal investment in stocks when the stock is subject to default events and investors have different levels of information. The problem is solved in a general setting by combining a ...
 • Steinholt, Vanja Kristinedatter (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Denne oppgaven undersøker hypotesen om at dødelighet i voksen alder avhenger av ernæringsforholdene individene levde under i barnealder. Dersom ernæringsforholdene var svært dårlige ventes høy dødelighet, men det har også ...
 • Hoffmann, Torgeir W. B. (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  We set out to find how copula-based dependence modelling of large jumps in the NIG-Lévy model affects the option price. This leads to the definition of a rejection-based approximation algorithm for the NIG-Lévy. Using ...
 • Fjeldskår, Hanne (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Since the deregulation of electricity, new models were needed to quantify the price of contracts with speci ed delivery period of electricity. In this thesis we have looked at two such models. The rst model is given in ...