Hide metadata

dc.contributor.authorAasbrenn, Amund
dc.date.accessioned2020-09-21T23:55:51Z
dc.date.available2020-09-21T23:55:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAasbrenn, Amund. Virkemidler i undervisningsvideoer i matematikk. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79820
dc.description.abstractVideoundervisning i matematikk på internett er et stadig mer populært felt både på verdensbasis og i Norge. Enkle YouTube-søk på matematiske temaer resulterer i tusenvis av treff med lærere som forklarer på ulike måter, med ulikt innhold, ulik form og med ulike videovirkemidler. Dette er et felt det er lite forsket på tidligere, og det ser ut til å være få rammeverk som kan beskrive virkemidlene undervisere tar i bruk i slike åpent tilgjengelige undervisningsvideoer. I denne matematikkdidaktiske studien ønsker jeg å få dypere innsikt i hvilke virkemidler matematikklærere tar i bruk i åpent tilgjengelige undervisningsvideoer om grunnleggende ligningsforståelse. Jeg ønsker også å bruke denne innsikten til å finne en måte å vurdere kvaliteten av disse videoene på. For å svare på problemstillingen gjennomfører jeg en kvalitativ innholdsanalyse av 11 åpent tilgjengelige undervisningsvideoer på både norsk og engelsk. Ved hjelp av analysen utvikler jeg kategorier som beskriver virkemidlene som brukes i videomaterialet både deduktivt og induktivt. Til sammen bygger disse kategoriene opp et rammeverk som beskriver virkemidlene underviserne tar i bruk i videomaterialet. Videre i studien brukes et utvalg av disse virkemidlene til å illustrere hvordan man kan vurdere kvaliteten i undervisningsvideoer ved å se på sammenhengen mellom kognitiv belastning og læringsutbytte. Hovedfunnet i denne studien er at kunnskap om virkemidlene i en åpent tilgjengelig undervisningsvideo i matematikk kan brukes til å si noe om når det oppstår kognitiv overbelastning, som igjen kan brukes til å vurdere læringsutbyttet og dermed kvaliteten i et utvalg videoer. I videomaterialet kom det også frem at signaliseringer er det klart mest brukte virkemiddelet for å styre seernes oppmerksomhet, og at dette gjøres på mange ulike måter. Et annet interessant funn er at hovedtyngden av undervisningen i videomaterialet er instrumentell og at forklaringene stort sett er lite forankret i seernes antatte tidligere matematikk-kunnskaper. Dette kan forklares med at innholdet i store deler av videomaterialet er utregning av enkle ligninger, der høy forekomst av instrumentell orientering og regelbundet forklaring kan være naturlig.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleVirkemidler i undervisningsvideoer i matematikknob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:54:13Z
dc.creator.authorAasbrenn, Amund
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82673
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79820/8/masteroppgave_amund_aasbrenn.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata