Hide metadata

dc.contributor.authorViste, Sondre
dc.date.accessioned2020-09-21T23:55:45Z
dc.date.available2020-09-21T23:55:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationViste, Sondre. Etablering av sosiomatematiske normer i et nyoppstartet matematikklasserom. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79817
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvordan sosiomatematiske normer etableres i et nyoppstartet matematikklasserom. Sosiomatematiske normer defineres som normative forståelser av hva som blir regnet som matematisk ulikt, effektivt, elegant og akseptabelt i matematikkundervisning. Sosiomatematiske normer vil ifølge Yackel og Cobb (1996) komme til uttrykk gjennom samspillet mellom lærer og elever i undervisning. Disse normene fremtrer ulikt fra klasse til klasse, men i en nyoppstartet klasse vil kulturen innad i klasserommet formes med utgangspunkt i at elevene og lærer er nye for hverandre, noe som kan påvirke etableringen av sosiomatematiske normer. Analytisk rammeverk bygger på en operasjonalisering av Yackel og Cobb (1996) sitt «emergent perspective», og gjenspeiler studiens problemstilling: «Hvordan etableres sosiomatematiske normer i en nyoppstartet klasse?». Problemstillingen knytter seg til hvordan etableringen av sosiomatematiske normer påvirkes av samspillet mellom lærer og elever, lærerens holdninger til matematikkundervisning og elevenes holdninger til matematikkundervisning. Studien er en longitudinal casestudie, bestående av observasjon, intervju med lærer og spørreundersøkelse med elever. Vi forsøker å få innblikk gjennom observasjon av samspillet mellom lærer og elever, intervjuene forsøker å få innblikk i lærerens holdninger til matematikkundervisning og spørreundersøkelsen forsøker å få innblikk i elevenes holdninger til matematikkundervisning. Hovedfunn i studien tyder på at flere faktorer påvirket etableringen av sosiomatematiske normer. For det første så det ut til at sosiomatematiske normer var under etablering i helklassesamtaler hvor det aktivt ble forhandlet om ulike aspekter av matematikkundervisning. Dette innebar at elevene ble gitt mulighet til å medvirke i forhandlingen av normer. For det andre viser funnene at lærerens holdninger til matematikkundervisning påvirket hvilke sosiomatematiske normer som ble tatt opp til forhandling. Det viste seg at lærerens syn på matematikkundervisning fremtrådte ofte i forhandlingssituasjoner i undervisningen. For det tredje peker funnene på at elevenes opplevelse av trygghet i matematikkundervisning kan ha lagt til rette for etablering av sosiomatematiske normer.nob
dc.language.isonob
dc.subjectSosiomatematiske normer. Holdninger. Mikrokultur.
dc.titleEtablering av sosiomatematiske normer i et nyoppstartet matematikklasseromnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:52:11Z
dc.creator.authorViste, Sondre
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82712
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79817/1/Master-Lars-Sondre.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata