Hide metadata

dc.contributor.authorWillard, Silje Natalie Trondsgård
dc.date.accessioned2020-09-21T23:54:39Z
dc.date.available2020-09-21T23:54:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWillard, Silje Natalie Trondsgård. STAN DOUGLAS´ CROWDS AND RIOTS (2008) - En analyse av virkelighetseffekter og reenactments i bildeserien.. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79787
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en fotoserie som heter Crowds and Riots fra 2008. Den er laget av den internasjonal anerkjente og prisvinnende kanadiske foto- og videokunstneren Stan Douglas. Serien er basert på ulike deler av Vancouvers sosiopolitiske historie som handler om grupper i opprør – enten det er arbeiderklassens kamp eller hippienes protester. Douglas tar oss med på en kronologisk reise fra 1912 frem til 1971. Fotografiene jeg tar for meg er iscenesatte og befinner seg teknisk og uttrykksmessig mellom film og fotografi. Samtidig finnes et annet element – reenactment, som handler om historisk gjenskapelse. Dette er et uttrykk som Douglas anvender som en del av prosessen og som et virkemiddel i iscenesettelsen. Gjennom en analyse av fire fotografier ser jeg på to ulike spenningsfelt – det ene mellom fotografi og film, det andre mellom virkelighet og fiksjon. Jeg mener bildene befinner seg i disse spenningsfeltene på ulike måter og jeg ønsker å se om dette påvirker hvordan vi betrakter bildene. Ved å anvende Roland Barthes´ fenomenologiske tilnærming til semiotikk og anvende reenactmentteori tar jeg for meg ulike aspekter ved betraktning og ser på medienes uttrykk samt bildenes innhold. Stan Douglas jobber både mellom medier og med medier; dette har gjort at jeg har forsøkt å anvende et medieestetisk perspektiv. Allikevel er dette sistnevnte ikke et teoretisk og analytisk hovedfokus, men et overordnet perspektiv jeg tar opp mot slutten av oppgaven. Jeg ser på andre kunstnere som Jeff Wall og Jeremy Deller for å vise til kontraster og likheter med Douglas sin bildeserie uten at det skal være en komparativ oppgave. Mot slutten ser jeg utover bildeserien for å vinkle Douglas´ fotoserie til historisk relevans, et medieestetisk blikk og stille spørsmål til om det kan være politisk kunst.nob
dc.description.abstractThis thesis will take on a photographic series called Crowds and Riots from 2008, made by the internationally award-winning Canadian artist Stan Douglas. He works mainly with photography and video art, but he is widely known for his TV-productions, films and theatre plays. The series Crowds and Riots is based on Vancouver’s socio-political history and frames the diverse phenomenon of masses or groups of people in riot, be it working-class struggle or a hippie protest. Through the series Douglas takes us on a journey from 1912 to 1971. The photographs are staged and are placed between film and photography regarding technique and expression. In addition Douglas use reenactment as a tool to enhance the historic reality in these four photographs. He does not on the other hand use it as a technique but rather to underline certain aspects in the expressions. The theoretic approach will be based on semiotics and phenomenology by Roland Barthes and reenactment theory. The broader perspective will be angled towards media aesthetics where I try to find out how the media mediate. Through the analysis of four staged photographs I am placing them between two tensions – one between a photographic and a filmic expression, the other between a realistic and a fictional expression. My approach is to argue how these two tensions affect how we experience and percept Douglas´ photographs – do we perceive them as reality or fiction. Another media aesthetic aspect is how the artist works both with the media and between them. This creates different layers in Douglas´s artworks. I will accentuate other artist like Jeremy Deller and Jeff Wall to look for contrasts and similarities between these artists – their approaches, artistic expressions and their styles. Towards the end I try to look beyond the Crowds and Riots series, and further into political aspects and historic relevance. This is an important angle to Stan Douglas´s socio-political art, where the viewer becomes aware of the connotations in order to connect his photographic themes with our own history.eng
dc.language.isonob
dc.subjectreenactment
dc.subjectfotografi
dc.subjectfilmatisk
dc.subjectIscenesettelse
dc.subjectbetraktning
dc.subjectvirkelighetseffekt
dc.subjectfiksjon
dc.subjecthistorisk relevans.
dc.subjectaffekt
dc.subjectvirkelighet
dc.titleSTAN DOUGLAS´ CROWDS AND RIOTS (2008) - En analyse av virkelighetseffekter og reenactments i bildeserien.nob
dc.title.alternativeSTAN DOUGLAS´S CROWDS AND RIOTS (2008) - An analysis of effects of reality and reenactments through the photographic series.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:54:08Z
dc.creator.authorWillard, Silje Natalie Trondsgård
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82929
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79787/1/MASTEROPPGAVE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata