Hide metadata

dc.contributor.authorDyrnes, Ingrid Bie
dc.date.accessioned2020-09-21T23:52:42Z
dc.date.available2020-09-21T23:52:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDyrnes, Ingrid Bie. Persontilpasset strålebehandling for pasienter med lokal avansert livmorhalskreft. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79732
dc.description.abstractSammendrag Livmorhalskreft er en alvorlig kreftform og rammer i større grad enn før unge kvinner. Strålebehandling av livmorhalskreft er krevende siden livmoren er svært mobil og man opplever store dag-til-dag variasjoner. Dag-til-dag variasjoner i posisjon av indre organer kan føre til forflytning av målvolumet og det øker sannsynligheten for å ikke treffe målvolumet under behandlingen. For å minimer effekten av denne variasjonen øker man sikkerhetsmarginene rundt målvolumet ved planlegging. Disse marginene vil derfor øke den terapeutiske dosen til målvolumet, og konsekvensen av dette er at mer normalvev kan få like høy dose. Avbildning er en viktig del av planleggingen og under selve behandlingen. Bruk av Cone Beam CT (CBCT) på behandlingsapparatet har gjort det mulig å se bløtvev kontraster ved bildeverifikasjon. En slik avbildning gjør det mulig å studere endringer og bevegelse i pasientens anatomi under behandling. I denne oppgaven er det brukt CBCT bilder fra 19 pasienter med lokalavansert livmorhalskreft til å se om man kan predikere hvilke individuelle marginer som må benyttes ut ifra planleggings CT (planCT). Sammenhengen mellom planCT-parametere før behandling (fundus og cervix bevegelse mellom MR og CT, CVT,ITV_LR, ITV_STANDARD) og parametere fra behandlingen (gjennomsnittlig fundus og cervix bevegelse, antall dager utenfor IDL/ITV) har blitt analysert. Det er også blitt undersøkt om rektum- og blærefylling kunne gi mer stabile forhold under strålebehandlingen. For 1 pasient ble akkumulert dose beregnet ved å deformere dosen og summere dosen fra hver enkelt fraksjon ut ifra CBCT-bildene. Vurdering av kvaliteten på CBCT bildene avdekket store variasjoner mellom pasienter og ulike pasientstørrelser. Medium store pasienter har en gjennomsnittlig bedre kvalitet sammenlignet med smale pasienter. Intrafraksjonell bevegelse for fundus og cervix som er målt mellom MR og planCT før behandling viser en liten korrelasjon mellom blærevolum og fundus bevegelse. Det var stor variasjon mellom bevegelsen til fundus, fra 0 – 8 cm. Før behandling var det lite korrelasjon mellom rektumvolum/rektumdiameter og dorsal rektumbevegelse. Under behandling viser det stor forskjell i antall fraksjoner med bevegelse og hvor stor bevegelse som måles for fundus og cervix. Fundus har en mye større andel fraksjoner med bevegelse > 1 mm (91.8%) og gjennomsnittsbevegelsen per pasient variere, fra 0 – 2.6 cm. Det er en liten korrelasjon mellom fundus bevegelsen sett før og under behandling. Fra maringenen ser vi at de fleste pasienter har en økning av ITV_LR fra ITV_STANDARD. For de flest ligge den på 0- 50 cm^3, mens tre pasienter har ca. 100 cm^3 økning hvilket betyr at de har relativt store marginer. En av disse sistnevnte pasientene har 100% dekning av ITV og IDL42.8, og det er derfor mulig at de kritiske organene for denne pasientene har fått unødvendig høy dose. Analyse av summert dose for én pasient viste at selv om det er observert stor bevegelser av målvolumet vil den akkumulerte dosen til pasienten være i tråd med forskreven dose. Etter undersøkelse av uterusbevegelse konkluderes det med at flertallet av disse pasientene ville hatt nytte av en «plan-of-the-day»-strategi, på grunn av store intrafraksjonelle bevegelse. For noen pasienter vil ikke en slik behandling være nødvendig, siden bevegelsen til fundus er minimal og kun sett i ett fåtall av fraksjoner. Videre arbeid bør gjennomføres på pasientene som har 100% dekning av IDL42.8. Den deformerte akkumulerte dosen bør beregnes for å se om marginene kunne vært redusert og hvor mye det kunne redusert dosen til normalvevet.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titlePersontilpasset strålebehandling for pasienter med lokal avansert livmorhalskreftnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:53:58Z
dc.creator.authorDyrnes, Ingrid Bie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82708
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79732/1/Masteroppgave---Ingrid-Bie-Dyrnes.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata