Hide metadata

dc.contributor.authorTangård, Kathrine Hasås
dc.date.accessioned2020-09-21T23:49:29Z
dc.date.available2020-09-21T23:49:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTangård, Kathrine Hasås. Erfaring og interesser kan ha mye å si: Tilrettelegging og hensyn for deltakelse i en designprosess med yngre med demens. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79646
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan man kan tilrettelegge for deltakelse for yngre mennesker med demens (YMD) i en deltakende designprosess, og i utformingen av en teknologisk løsning de selv kan ta i bruk, basert på et behov de selv har. Oppgaven er delvis inspirert av lignende forskning med tanke på erfaringer med brukergruppen og utprøvde tilpasninger, og legger vekt på hva som bør tas hensyn til når man inkluderer YMD som deltakere i en designprosess, og hva man bør fokusere på for å tilrettelegge for deltakelse. Det har blitt gjennomført en femfasers designprosess, og med deltakende design (PD, participatory design) som tilnærming, blant annet med fokus på deltakelse og gi deltakerne en stemme i utformingen av en løsning. I alle fasene har det vært fokus på hvordan deltaker kunne delta, ved å tilpasse metoder til omstendighetene og tilrettelegge for økt deltakelse fra deltaker. Det har blitt gjennomført totalt 20 aktiviteter med 10 forskjellige deltakere, og blitt brukt forskjellige metoder, blant annet metoder som ikke er vanlig innen PD, som Touchstone tours og Customer journey mapping. Det har også blitt laget et design og en høyoppløselig prototype i form av en app for nettbrett, for å tilfredsstille et behov deltaker hadde om å forbedre leseferdighetene. Selv om flere deltakere har deltatt, har det vært mest fokus på én deltaker. Oppgaven viser at det er mulig å inkludere YMD i en deltakende designprosess, så fremt designer tilrettelegger for det. Funn viser at de er ærlige, og i stand til å ta valg og dele meninger. Hovedfunn fra prosjektet viser at mye henger sammen og påvirker hverandre, og bør forstås sammen. Derav tittelen, som referer til funn om at erfaring og interesser kan ha mye å si og noe man bør ta hensyn til ved inkludering av YMD i en designprosess, ved at det har påvirket tilpasning, tilrettelegging, behovet i fokus og løsningen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleErfaring og interesser kan ha mye å si: Tilrettelegging og hensyn for deltakelse i en designprosess med yngre med demensnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-22T23:47:39Z
dc.creator.authorTangård, Kathrine Hasås
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82825
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79646/1/Masteroppgave---Kathrine-Tanga-rd.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata