Hide metadata

dc.date.accessioned2020-09-10T18:13:33Z
dc.date.available2020-09-10T18:13:33Z
dc.date.created2020-09-04T19:53:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVon Soest, Tilmann Pedersen, Willy Bakken, Anders Sletten, Mira Aaboen . Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79330
dc.description.abstractBAKGRUNN Effektivt smittevern er avgjørende for å bekjempe covid-19-pandemien. Vi undersøkte om Oslo-ungdom rapporterte å overholde smittevernreglene under pandemien og om oppslutning om reglene var relatert til sosiodemografiske kjennetegn, tillit til myndighetene og aksept av smittevernreglene. MATERIALE OG METODE Elever i ungdomsskolen og videregående skole besvarte et elektronisk spørreskjema (N = 12 686, 37 % svar) i en periode med strenge tiltak mot smittespredning. Vi brukte selvrapportering om det å følge smittevernreglene, sosiodemografiske kjennetegn, tillit til myndighetene og til folk flest og aksept av smittevernreglene. Vi benyttet logistisk regresjonsanalyse. RESULTATER Flertallet rapporterte at de i stor grad eller alltid fulgte reglene om håndvask (n = 9 915, 84 %), ikke håndhilste/klemte (n = 8 730, 74 %) og unngikk større grupper (n = 8 565, 73 %). Færre sa de holdt god avstand til andre (n = 5 859, 50 %). Tilliten til regjering (n = 8 742, 80 %) og helsemyndigheter (n = 9 962, 92 %) var høy. Høyest oppslutning om reglene så man blant jenter, ungdom med innvandrerbakgrunn, de som bor i ytre Oslo øst, de med høy tillit til myndighetene og til folk flest og de som viste aksept for smittevernreglene. FORTOLKNING En stor andel rapporterte at de fulgte smittevernreglene. Ungdom med innvandrerbakgrunn og de bosatt i ytre Oslo øst rapporterte oftere enn andre å følge dem. Tillit samt aksept av reglene var også viktig.
dc.languageNB
dc.publisherDen norske legeforening
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.titleSmittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien
dc.typeJournal article
dc.creator.authorVon Soest, Tilmann
dc.creator.authorPedersen, Willy
dc.creator.authorBakken, Anders
dc.creator.authorSletten, Mira Aaboen
cristin.unitcode185,17,5,0
cristin.unitnamePsykologisk institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1827496
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for Den norske legeforening&rft.volume=&rft.spage=&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleTidsskrift for Den norske legeforening
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0449
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82442
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0029-2001
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79330/1/2020%2Bvon%2BSoest%252C%2BPedersen%252C%2BBakken%2B%2526%2BSletten.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
dc.relation.projectNFR/301010
dc.relation.projectNFR/288083


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NoDerivatives 4.0 International