Hide metadata

dc.date.accessioned2020-09-10T18:12:06Z
dc.date.available2020-09-10T18:12:06Z
dc.date.created2020-09-04T19:58:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVon Soest, Tilmann Bakken, Anders Pedersen, Willy Sletten, Mira Aaboen . Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79329
dc.description.abstractBAKGRUNN Covid-19-pandemien våren 2020 innebar skolestengning og strenge sosiale restriksjoner. Studien belyser om dette påvirket ungdoms livstilfredshet og subjektive livskvalitet. MATERIALE OG METODE En elektronisk spørreskjemaundersøkelse blant ungdomsskoleelever i Oslo (N = 8 116, 46 % svar) ble gjennomført i en periode med stengte skoler og strenge tiltak mot smittespredning. Resultatene ble sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjennomført i Oslo i 2018 (N = 13 790, 83 % svar) og i flere fylker i 2020 før covid-19-restriksjonene (N = 19 799, 49 % svar). Livstilfredshet, subjektiv livskvalitet og bakgrunnsfaktorer ble målt på identisk måte. Vi brukte logistisk regresjonsanalyse og korrigerte for sosiodemografiske forskjeller. RESULTATER Blant gutter gikk andelen med høy livstilfredshet (skår 6 eller høyere på en fra skala 0 til 10) tydelig ned, fra 88 % i 2018 og 92 % i 2020 før covid-19-restriksjonene til 71 % under restriksjonene (p
dc.languageNB
dc.publisherDen norske legeforening
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.titleLivstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien
dc.typeJournal article
dc.creator.authorVon Soest, Tilmann
dc.creator.authorBakken, Anders
dc.creator.authorPedersen, Willy
dc.creator.authorSletten, Mira Aaboen
cristin.unitcode185,17,5,0
cristin.unitnamePsykologisk institutt
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1827497
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for Den norske legeforening&rft.volume=&rft.spage=&rft.date=2020
dc.identifier.jtitleTidsskrift for Den norske legeforening
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0437
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82439
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0029-2001
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79329/4/59426-livstilfredshet-blant-ungdom-f%C3%B8r-og-under-covid-19-pandemien.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
dc.relation.projectNFR/288083
dc.relation.projectNFR/300816


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NoDerivatives 4.0 International