Hide metadata

dc.contributor.authorKristensen, Marthe
dc.date.accessioned2020-09-08T23:48:25Z
dc.date.available2020-09-08T23:48:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKristensen, Marthe. Paula Winkels emosjonalitet i Ragnhild Jølsens Ve´s mor (1903). En affektiv narratologisk analyse.. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79284
dc.description.abstractRagnhild Jølsen var en kvinne forut for sin tid. Debutverket Ve´s mor (1903) skildrer tabubelagte temaer som kvinnelige drifter og utroskap. Hovedpersonen Paula Winkel er en typisk Jølsen-kvinne med en kraftig seksualitet og en ustabil psyke. Dyptliggende affekter og emosjoner styrer Paulas følelsesliv. Gjennom handlingen i Ve´s mor utvikler emosjonaliteten hennes seg drastisk, og leseren kan forstå at store hendelser har skjedd ut fra affektene og emosjonene teksten skildrer. Affektiv narratologi handler blant annet om hvordan karakterers affekter er det drivende for en litterær handling, og avhandlingen argumenterer for at dette perspektivet er godt egnet som teorigrunnlag i en analyse av Ve´s mor. I denne affektiv narratologiske analysen er det karakterers emosjonelle følelsesregistre som tolkes, med fokus på hvilke affekter og emosjoner som kommer til uttrykk. Analysekapitlet strukturerer handlingen i Ve´s mor i ni affektive perioder, hvor hver periode har sitt eget særtrekk hva gjelder Paulas emosjonalitet. Høydepunktet og problematikken som antydes i verkets tittel, kommer til syne i det siste kapitlet, hvor all smerte og lidelse Paula har vært gjennom personifiseres gjennom den vanskapte sønnen Ve. Romanens slutt er uforutsigbar, men Paula har godtatt sin rolle både som Ves mor og som mor til all smerte, med alt det innebærer. Denne avhandlingen søker å finne ut av utviklingen i Paulas emosjonalitet, og hvordan affektiv narratologi kan belyse endringene som oppstår. Analysen viser at de største affektive endringene hos Paula skjer etter livsomfattende hendelser som fødsel og død. Disse vendepunktene preger både den narrative og den emosjonelle utviklingen, og åpner opp Paulas emosjonalitet for leseren. Etter at Paula har gjennomgått dramatiske og traumatiserende hendelser, og emosjonaliteten hennes har utviklet seg i takt med disse, ender hun opp på et stadium der hun er avhengig av å ha et «anker» i livet sitt. Dette ankeret må bære hennes emosjonalitet, og blir avgjørende for Paulas følelsesmessige utvikling.nob
dc.language.isonob
dc.subjectemosjoner
dc.subjectVe´s mor (1903)
dc.subjectAffektiv narratologi
dc.subjectaffekter
dc.subjectkvinnelige drifter
dc.subjectemosjonalitet
dc.subjectRagnhild Jølsen
dc.titlePaula Winkels emosjonalitet i Ragnhild Jølsens Ve´s mor (1903). En affektiv narratologisk analyse.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-09T23:47:14Z
dc.creator.authorKristensen, Marthe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82398
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79284/5/Paula-Winkels-emosjonalitet-i-Ragnhild-J-lsens-Ve-s-mor--1903---En-affektiv-narratologisk-analyse-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata