Hide metadata

dc.contributor.authorJæger, Aleksander
dc.date.accessioned2020-09-04T23:48:35Z
dc.date.available2020-09-04T23:48:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJæger, Aleksander. «I Civilisationens Navn!» – Om norske avisers dekning av Fristaten Kongo, norske kongofarere og den internasjonale humanitære debatten, 1900-1908. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79170
dc.description.abstractI løpet av den europeiske kolonialismens storhetstid dro over 200 nordmenn til Afrika for å tjenestegjøre i Fristaten Kongo (1885-1908). Sjøfolk, offiserer, jurister og leger arbeidet for myndighetene i kolonien som i ettertid er kjent for et av de mest brutale regimene i kolonihistorien. De norske kolonistene, ofte kalt «kongofarere», fikk betydelig oppmerksomhet i pressen i sin samtid. Norske aviser var fylt med nyhetsartikler, leserbrev, reiseskildringer, vitenskapsartikler og kuriosa fra det eksotiske hjertet av Afrika. Denne oppgaven tar for seg norske avisers dekning av Fristaten Kongo, norske kongofarere og den internasjonale humanitære debatten i perioden 1900-1908. Norske aviser hadde en kritisk konsensus i nyhetsdekningen med mindre variasjoner avhengig av avisenes politiske grunnsyn. Dette eksemplifisert ved dekningen i hovedstadsavisene Aftenposten, Morgenbladet, Dagbladet og Social-Demokraten. Fra 1903 og fremover ble dekningen av Kongo i større grad sett i lyset av europeisk politikk, altså som en konflikt mellom Storbritannia og Belgia - uten at dette endret den kritiske tonen. Dette kan indikere at situasjonen i Kongo ble oppfattet mer som en europeisk politisk konflikt enn en humanitær katastrofe. I tillegg til nyhetssaker, ble det trykket en betydelig mengde underholdningsstoff knyttet til Kongo som leserbrev, koloniale fortellinger, vitenskapsartikler og kuriosa. Dette stoffet bærer større preg av en nedverdigende europeisk kolonial diskurs. Dette kan virke som en dualisme, men i et postkolonialt perspektiv er det derimot ikke en fundamental forskjell mellom de kritiske nyhetsartiklene og underholdningsstoffet. Ved å se på representasjoner, bilder og konstruksjoner i lys av Edward Saids orientalisme og Frantz Fanons postkoloniale kritikk, finner vi en rekke vedvarende felles trekk der Kongo og afrikanere blir fremstilt som fremmede, eksotiske, irrasjonelle og primitive. Selv om avisene skrev om norske kongofarere, ble disse kolonistene i svært liten grad knyttet til de humanitære forholdene. Rollen og ansvaret til norske kolonister ble altså ikke problematisert i norsk presse. De mange eksotiske og sensasjonelle oppslagene fra Kongo i norske aviser vitner om kanskje utenriksdekningen fra Afrika sin fremste funksjon: underholdning. Den samlede pressedekningen indikerer at den norske offentlighetens forhold til europeisk kolonialisme ikke var entydig kritisk eller støttende, men mer ambivalent. En europeisk kolonial diskurs var sterkt tilstede, men individuelle forskjeller vitner om divergerende oppfatninger i den norske offentligheten. Nordmenn ble i liten grad knyttet til de negative sidene ved kolonialiseringsarbeidet.nob
dc.language.isonob
dc.subject1900-tallet
dc.subjectStorbritannia
dc.subjectEdward Said
dc.subjectimperialisme
dc.subjectkoloni
dc.subjectnorske aviser
dc.subjectKongo
dc.subjectstormaktspolitikk
dc.subjectorientalisme
dc.subjectAftenposten
dc.subjectEdmund Dene Morel
dc.subjectpressehistorie
dc.subjectMorgenbladet
dc.subjectnorsk humanitarisme
dc.subjectavishistorie
dc.subjectnorske kolonister
dc.subjectFristaten Kongo
dc.subjectmoderne europeisk historie
dc.subjectBelgia
dc.subjectdiskurs
dc.subjectFrantz Fanon
dc.subjectnordmenn i Kongo
dc.subjectnorske kongofarere
dc.subjectreiseskildringer
dc.subjectStavanger Aftenblad
dc.subjectoffiserer
dc.subjectkolonialisme
dc.subjectkuriosa
dc.subjectnordmenn i Afrika
dc.subjectSocial-Demokraten
dc.subjectinternasjonal humanitær debatt
dc.subjectjurister
dc.subjectsjøfolk
dc.subjectAfrika
dc.subjectnorsk offentlighet
dc.subjectpostkolonialisme
dc.subjectafrikanere
dc.subjectvitenskapsartikler
dc.subjectnorsk presse
dc.subjectKongostaten
dc.subjectCongo Reform Association
dc.subjectkolonihistorie
dc.subjectleserbrev
dc.subjectrepresentasjoner
dc.subjectDagbladet
dc.subjectimperiehistorie
dc.title«I Civilisationens Navn!» – Om norske avisers dekning av Fristaten Kongo, norske kongofarere og den internasjonale humanitære debatten, 1900-1908nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-05T23:46:32Z
dc.creator.authorJæger, Aleksander
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82276
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79170/1/I-Civilisationens-Navn---master-historie-UiO-2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata