Hide metadata

dc.contributor.authorEngebretsen, Helen Selina
dc.date.accessioned2020-09-04T23:47:50Z
dc.date.available2020-09-04T23:47:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEngebretsen, Helen Selina. Kongene av Sparta: En analyse av kongene og deres funksjon innenfor det religiøse livet. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/79162
dc.description.abstractI det antikke Hellas skilte Sparta seg ut blant annet ved å ha to konger, et såkalt diarki. De to kongefamiliene Agiadene og Eurypontidene regjerte simultant og mange av deres navn har blitt overlevert gjennom kilder til vår dag. Kongene av Sparta var blant de rikeste, mektigste og mest innflytelsesrike i det spartanske samfunnet. Kildene viser til hvordan deres handlinger påvirket samfunnet på forskjellige nivåer. Denne oppgaven tar for seg kongene av Sparta og deres roller i samfunnet. Det er en analyse av kongeembete med fokus på den religiøse funksjonen. Målet er å finne ut om hva årsaken til denne rollen kan ha vært. Oppgaven prøver å bre ut rollene kongene hadde på en oversiktlig måte, før den dypper ned i hva bakgrunnen for den religiøse rollen kan ha vært. For å undersøke dette tas det i bruk tre forskjellige teorier. Disse er inndelt i en marxistisk analyse, en politisk/strukturell analyse og en religiøs analyse. Ved å bre ut om funksjonene kongeembete hadde, for så å analysere de tre forskjellige forskningsresultater hver for seg og sammenligne dem, har oppgaven kunnet sannsynliggjøre hva som kan ha vært motivasjonen bak tildelingen av denne rollen. Funnene gjort i oppgaven viser til at det sannsynligvis ikke bare var en spesifikk grunn. Resultatene legger årsaken nærmere en religiøs grunn, men med innflytelse fra det økonomiske og politiske aspektet i samfunnet.nob
dc.description.abstractIn ancient Greece, Sparta stood out, among other things, by having two kings, a so-called diarchy. The two royal families of the Agiad and the Eurypontids ruled simultaneously and many of their names have been handed down through sources too our day. The kings of Sparta were among the richest, most powerful, and most influential in Spartan society. The sources refer to how their actions affected society at different levels. This task addresses the kings of Sparta and their roles in society. It is an analysis of royal office focusing on the religious function. The goal is to find out what the cause of this role may have been. The thesis tries to explain the roles the kings had in a clear way, before diving into what the background of the religious role may have been. To investigate this, three different theories have been used. These are divided into a Marxist analysis, a political / structural analysis and a religious analysis. By disseminating the functions of the royal office, and then analyzing the three different research results separately and comparing them, the thesis has been able to prove what may have been the motivation behind the assignment of this role. The findings made in the thesis indicate that it was probably not just a specific reason. The results put the cause closer to a religious ground, but with the influence of the economic and political aspect of society.eng
dc.language.isonob
dc.subjectKonger Antikkens konger Sparta Kongene av Sparta
dc.titleKongene av Sparta: En analyse av kongene og deres funksjon innenfor det religiøse livetnob
dc.title.alternativeThe Kings Of Sparta: An analysis of the kings and their function within the religious lifeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-09-05T23:46:16Z
dc.creator.authorEngebretsen, Helen Selina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82268
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79162/1/HIS4090_K-nr-9003_Helen-Selina-Engebretsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata