Now showing items 1-1 of 1

  • Skretteberg, Rebecca Negussie (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Avhandlingen handler om norske asylprosedyrer med fokus på asylintervjuet. Avhandlingen drøfter relevante asyllover og regler, beskriver asylintervjuprosedyrene, og drøfter hvordan språk og kultur påvirker troverdighetsv ...