Now showing items 1-1 of 1

  • Karlsson Schaffer, Johan; Erlingsson, Gissur Ó; Brommesson, Douglas; Ödalen, Jörgen (Research report / Forskningsrapport / PublishedVersion, 2016)
    Den övergripande fråga som ställs i rapporten är: hur kan universitet och hög­skolor upprätthålla kvalitet i utbildningen? Undersökningen bärs upp av tre delar där vi studerar 1) om högskolepedagogiska kurser stärker lärare ...