Hide metadata

dc.contributor.authorHoem, Hilda
dc.date.accessioned2020-08-28T23:45:57Z
dc.date.available2020-08-28T23:45:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHoem, Hilda. Foreldres erfaringer med å bli rørt i tiden rundt fødsel: En kvalitativ studie av fire foreldrepar. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78896
dc.description.abstractKama muta (sanskrit: å bli beveget av kjærlighet) er et fagbegrep for det vi på norsk kaller å bli rørt. Navnet fanger essensen i denne emosjonen som oppstår som en reaksjon på å oppleve eller være vitne til at et kjærlighetsbånd skapes eller styrkes. Kama muta er konseptualisert som en emosjon som motiverer for omsorg og det å knytte seg til andre i grupper preget av å gi etter evne og få etter behov. Vi ønsket å undersøke foreldres opplevelser av kama muta når et nytt kjærlighetsbånd skulle skapes i tiden rundt fødsel. Metode: Vi intervjuet fire deltagerpar med semistrukturerte intervjuer før, rett etter og seks uker etter fødsel. I tillegg skrev deltakerne ned rørtopplevelser i en dagbok i hele intervjuperioden. Intervjuene ble tatt opp på lydfil, transkribert og analysert ved hjelp av tematisk analyse. Vi har selv stått for gjennomføring av alle steg i studien. Resultater: Ved hjelp av en tematisk analyse har vi kommet frem til to latente temaer: rørt som ro og flyktig rørt. Disse to kategoriene av rørtopplevelser hadde hver sin distinkte opplevelseskvalitet, og bidro til å skape bånd mellom foreldre og barn gjennom ulike motivasjonelle prosesser. Flyktig rørt motiverte deltakerne til å prioritere å vie tid, krefter og oppmerksomhet til babyen og familien gjennom å rette deltakernes oppmerksomhet mot kjærligheten til den nyfødte og samtidig mot tiden som går. Rørt som ro motiverte deltagerne til å være nærværende, åpne og ha fullt fokus på viktige andre i øyeblikket, ved å gi en god følelse av varme og ro de kunne hvile i når de oppnådde dette. Videre har vi funnet at mengden oppgaver og strev deltakerne hadde, var avgjørende for hvor lett og hvor ofte de ble rørt.nob
dc.language.isonob
dc.subjecttilknytning
dc.subjectforeldre
dc.subjectbonding
dc.subjectKama muta
dc.subjectperinatalfasen
dc.subjectspedbarn
dc.subjectrørt
dc.titleForeldres erfaringer med å bli rørt i tiden rundt fødsel: En kvalitativ studie av fire foreldreparnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-08-28T23:45:57Z
dc.creator.authorHoem, Hilda
dc.identifier.urnURN:NBN:no-82005
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78896/8/Hovedoppgave--siste-utgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata