Hide metadata

dc.contributor.authorGranberg, Anniken Gunvor
dc.date.accessioned2020-08-21T23:50:25Z
dc.date.available2020-08-21T23:50:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGranberg, Anniken Gunvor. Digital ledelse i offentlige helseinfrastrukturer. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78760
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg digital ledelse i digitaliseringen av en offentlig helseinformasjonsinfrastruktur. Litteraturen om informasjonsinfrastrukturer brukes som grunnlag for å forstå casen i studien. Det trekkes frem noen mulige mangler ved ledelsesperspektivet i litteraturen som forsøkes å eksemplifiseres ved funn fra studien. For å bøte på mulige mangler i litteraturen trekker oppgaven frem digital ledelse som konsept. Helsesektoren gjennomgår stadig en digitaliseringsprosess med ulike grader av suksess. Denne digitaliseringen fører til et behov for digital ledelse. Oppgaven argumenterer for hvordan bruk av digital ledelse kan gi gevinster for ledelsen i offentlig helse. Helsevesenet står overfor stadig nye utfordringer. Fra høyere levealder og ny eldrebølge til press fra befolkningen om en høy teknologisk standard og økende behov for samhandling og interaksjon. Det er behov for en helhetlig tankegang, hvor begrepene om informasjonsinfrastrukturer og digital ledelse kan bidra til at sektoren kan utnytte teknologiens gevinster. Studien tar for seg systemet Sampal som er i bruk på KAD-avdelingen på Aker sykehus i Oslo. Avdelingen er en mellomting mellom legevakt og sykehus, og har primært eldre pasienter. Sampal brukes av sykepleierne og legene på sykehuset. Systemet viser en oversikt over pasientene med informasjon om behandling og status. Løsningen ble utviklet under et prosjekt kalt SamKAD, med en egen prosjektledelse. Ledelsen under prosjektet hadde en annen tilnærming enn dagens ledelse, og disse forskjellene gjør seg tydelige i studiens funn. Sammenligningen mellom ledelseskultur forsøker å styrke oppgavens argument om behovet for digital ledelse i informasjonsinfrastrukturer. Funnene fra casen viser en infrastruktur med manglende helthetlig plan og kompetanse for digitaliseringen. Studiens funn danner et komplekst bilde av utfordringene avdelingen på Aker sykehus møter. Manglende plan hemmer prosessen og sykehuset får ikke utnyttet gevinstene teknologien kan gi. Oppgaven bruker begrepet om digital ledelse som linse for å tolke funnene i studien. Med dette som bakgrunn presenterer studien tre prinsipper for ledelse av offentlige helseinfrastrukturer. Forhåpentligvis kan prinsippene bidra til innsikt om digitaliseringen av helsevesenet.nob
dc.language.isonob
dc.subjectdigital
dc.subjectinformasjonsinfrastrukturer
dc.subjecthelse
dc.subjectdigitalisering
dc.subjectdigital ledelse
dc.subjectendring
dc.subjecthelsesektoren
dc.subjectledelse
dc.titleDigital ledelse i offentlige helseinfrastrukturernob
dc.title.alternativeDigital management in public health infrastructureeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-22T23:49:00Z
dc.creator.authorGranberg, Anniken Gunvor
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81817
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78760/5/masters_thesis_2020_anniken_granberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata