Hide metadata

dc.contributor.authorPuventhiran, Nithuja
dc.date.accessioned2020-08-21T23:49:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPuventhiran, Nithuja. Plantebaserte legemidler og doping: En litteraturundersøkelse om plantebaserte legemidler kan inneholde forbudte stoffer i idretten. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78729
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Hovedhensikten med denne studien var å utføre en litteraturstudie for å undersøke om plantene fra de plantebaserte legemidlene som er markedsført i Norge har kjent innhold av stoffer som står på dopinglisten eller kan ha en prestasjonsfremmende effekt, og om det er greit at de er merket i Felleskatalogen som tillatt i henhold til dopinglisten (grønn silhuett). Metode: I norske veletablerte og tradisjonelle plantebaserte legemidler inngår det plantemateriale eller ekstrakter fra 28 forskjellige planter. Disse plantene ble først undersøkt i litteraturen og bøker for botanisk forhold, opprinnelse, innholdsstoffer, farmakologiske effekter og angitte bruksområder. Deretter ble det gjort en litteraturundersøkelse i databasene SciFinder, PubMed, Scopus, Web of Science og EMBASE av disse plantene kombinert med søkeord som «doping», «performance enhancement», «prohibited» og «ergogenic». Både latinske og engelske plantenavn ble brukt i søket. Treffene ble fulgt opp ved å lese fulltekstversjonene av de artiklene som ble funnet. I noen tilfelle var det ikke mulig å skaffe originalartikkelen, eller den var i et utilgjengelig språk (kinesisk). Da ble sammendrag av artiklene eller sekundærkilden brukt i stedet. Artikler som var åpenbart irrelevante ble ikke fulgt opp videre; de relevante artiklene er referert og drøftet. Det var planlagt å analysere alle plantebaserte legemidler solgt i norske apotek for eventuelt innhold av naturstoffer på dopinglisten eller overvåkingslisten. De stoffene som ville blitt testet for var efedrin, pseudoefedrin, oktopamin og higenamin (dopinglisten) samt synefrin og koffein (overvåkingslisten). Etter at denne delen av arbeidet var påbegynt, stengte universitetet på grunn av koronaviruspandemien. Det var derfor ikke mulig å få fullført denne delen av arbeidet. Resultater: Ut fra litteraturstudien er det ingen av plantene som ser ut til å inneholde stoffer som er kjente dopingmidler eller sannsynligvis kan ha prestasjonsfremmende effekt, og det som er kjent farmakologisk om dem, samt deres bruksområder, ser ikke ut til å tyde på at de har slike effekter. De fleste av artiklene som gir treff på kombinasjon av plantenavn og dopingrelaterte søkeord er imidlertid med svakheter som ikke spesifisert hvilke stoffer som gir effekt, lavt antall forsøkspersoner, ulike dosering, behandlingsvarighet, manglende kontrollgruppe og blinding. I tillegg motsies de av andre undersøkelser som ikke finner slike effekter. Noen artikler sier at noen av de undersøkte plantene kan ha en ergogenisk effekt, men de nøyaktige mekanismene for dette trenger videre utredning. Konklusjon: Ut fra de litteraturundersøkelsene som er gjort ser det ikke ut til at noen norske plantebaserte legemidler inneholder forbudte stoffer på WADAs dopingliste og har heller ikke dopingrelaterte effekter. De har samme krav som andre legemidler og regnes som like trygge å bruke. Totalvurderingen blir at plantebaserte legemidler i Felleskatalogen kan merkes med grønn silhuett siden det er trygt å ta med tanke på stoffer på dopinglisten og fordi plantene ikke ser ut til å ha stor innvirkning på fysisk aktivitet eller at det ikke foreligger noen prestasjonsfremmende effekt av dem.nob
dc.language.isonob
dc.subjectFarmakognosi
dc.subjectdoping
dc.subjectplantebaserte legemidler
dc.titlePlantebaserte legemidler og doping: En litteraturundersøkelse om plantebaserte legemidler kan inneholde forbudte stoffer i idrettennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-22T23:49:15Z
dc.creator.authorPuventhiran, Nithuja
dc.date.embargoenddate3020-05-15
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81835
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78729/11/Masteroppgave_Nithuja.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata