Hide metadata

dc.contributor.authorStabell, Peder Dyrnes
dc.date.accessioned2020-08-19T23:47:28Z
dc.date.available2020-08-19T23:47:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStabell, Peder Dyrnes. Hva vil det si å åpne seg om psykiske lidelser? En diskursanalyse av den norske åpenhetskulturen. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78630
dc.description.abstractDe siste årene har det i Norge vært en økende tendens til at folk åpner seg offentlig om sine psykiske lidelser. I denne oppgaven omtaler vi dette med begrepet åpenhetskultur. Åpenhetskulturen er blitt hyllet, men har også i senere tid vært gjenstand for debatt. Selv om det finnes flere teoretiske perspektiver og studier knyttet til psykologiens rolle i samfunnet og den tilsynelatende økende utbredelsen av psykiske lidelser og plager i befolkningen, finnes det ingen studier av åpenhetskultur per se. Vår studie har derfor som formål å bidra med ny kunnskap om hva det vil si å åpne seg i åpenhetskulturen. Studien er et selvstendig forskningsprosjekt som via en diskursanalytisk tilnærming undersøker to eksempler på åpenhetskultur: TV-programmet Sinnssykt og podkasten Noia. Materialet vårt består også av opptredener og kommentarer knyttet til disse programmene i tradisjonelle og sosiale medier. Analysen er delt i tre deler som besvarer spørsmål om hva som er formen på og innholdet i åpenhetsberetningene, hvorfor folk deltar i åpenhetskulturen, og hvem de som deltar er og blir gjennom deltakelsen. I analysen viser vi i) at diagnoser, på tross av uttalt skepsis mot disse, er sentrale for formen på og innholdet i deltakernes beretninger, delvis parallelt med en idé om lidelse som en veiviser for selvrealisering; ii) at deltakerne åpner seg for å redusere fordommer og bidra til normalisering av psykiske lidelser, for å bøte på en antatt mangel på kunnskap om psykologi i befolkningen, og fordi åpenhetskulturen har terapeutiske effekter, blant annet gjennom dannelsen av «virtuelle lidelsesfellesskap»; og iii) at åpenhetskulturen gir rom til ulike former for identitetsdannelse, eksempelvis som åpenhetsaktivist, og at slike identiteter kan være ettertraktede også på et kommersielt plan. Selv om åpenhetskulturen utvilsomt gjør det mindre skamfullt å slite psykisk, tyder analysen vår på at åpenhetskulturen også dekontekstualiserer og tingliggjør lidelse, og dermed risikerer å undergrave det fellesskapet den tar sikte på å skape.nob
dc.language.isonob
dc.subjectÅpenhetskultur
dc.subjectpsykiske lidelser
dc.subjectdiagnosekultur
dc.subjectåpenhet om psykiske lidelser
dc.subjectpsykologisering
dc.subjectterapikultur
dc.titleHva vil det si å åpne seg om psykiske lidelser? En diskursanalyse av den norske åpenhetskulturennob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2020-08-20T23:46:10Z
dc.creator.authorStabell, Peder Dyrnes
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81735
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78630/1/HovedoppStabellHilmo.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata