Hide metadata

dc.contributor.authorNordhus, Andrea
dc.date.accessioned2020-08-19T23:47:01Z
dc.date.available2020-08-19T23:47:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNordhus, Andrea. Stemmer som sosiale andre: Opplevelse og behandling av stemmehøring i et relasjonelt perspektiv. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78618
dc.description.abstractÅ høre stemmer i hodet er en opplevelse som oppstår på tvers av diagnoser, og som for mange oppleves stressende. I både forskning og behandling har stemmer i økende grad blitt forstått som sosiale subjekter som personen kan ha en relasjon til. Oppgaven tar utgangspunkt i denne forståelsen, med mål om å gi en grundig oversikt over fenomenet slik det oppleves for individet, og slik vi som psykologer kan møte det i terapi. I første del gjøres en litteraturgjennomgang av kvalitative og kvantitative studier, for å undersøke hvordan de som plages av stemmehøring opplever sin relasjon til stemmen. Basert på relasjonelle teorier har flere studier undersøkt hvor mye makt og innflytelse stemmen oppleves å ha, hvor påtrengende den er, og hvorvidt personen responderer med avstand eller nærhet. Samlet indikerer de 31 inkluderte studiene at å oppleve stemmer som stressende har sammenheng med flere elementer ved relasjonen mellom person og stemme. Dette inkluderer bestemte egenskaper ved stemmen, personens reaksjon og respons til stemmen, måter stemmen utøver dominans og makt, i tillegg til enkelte trekk ved personen. I andre del av oppgaven undersøkes det hvordan utvalgte kognitive og relasjonelle terapier adresserer de identifiserte elementene. Gjennomgangen viser at begge terapiretningene jobber med hvordan man forstår og forholder seg til stemmen, og med personens selvoppfattelser. Det er betydelig overlapp mellom de terapeutiske retningene i hvordan de adresserer stemmen som en sosial annen, og flere jobber aktivt med å kommunisere annerledes med stemmen. Disse relasjonelle tilnærmingene innebærer en eksternalisering av stemmene, og et fokus på innholdet i det stemmene sier. Avslutningsvis diskuteres hvilke prosesser som er hensiktsmessige å adressere i terapeutisk arbeid med stemmer. Med utgangspunkt i resultatene av denne litteraturgjennomgangen og annen forskning diskuteres også betydningen av traumer for behandling av stemmer.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleStemmer som sosiale andre: Opplevelse og behandling av stemmehøring i et relasjonelt perspektivnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-20T23:46:06Z
dc.creator.authorNordhus, Andrea
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81721
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78618/1/Kandidatnr43.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata