Hide metadata

dc.contributor.authorAli, Sarah Maria
dc.date.accessioned2020-08-06T23:45:49Z
dc.date.available2020-08-06T23:45:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAli, Sarah Maria. Hva slags effekt har cannabis på kognisjon og emosjoner hos personer med schizofreni, undersøkt ved fMRI?. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78176
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: En betydelig andel av personer med schizofreni tyr til bruk av ulike rusmidler. Blant disse er cannabis en av de hyppigste i bruk hos denne sykdomdsgruppen. Cannabis har lenge vært et omstridt rusmiddel og dets effekt hos syke personer, da spesielt psykisk syke, har vært et aktuelt diskusjonstemaet hva gjelder effekt på symptomer og forløp av sykdommen. Dette er et interessant forskningsfelt og ulike diagnostiske verktøy, spesielt funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI), er tatt i bruk for å adressere mulige effekter av dette stoffet på hjernen hos psykisk rammede individer. I denne litteraturstudien har det dermed blitt gjort et forsøk på å studere cannabiseffektene på psykisk rammede ved å se på spesifikke aspekter i hjernen. Hva slags effekt har cannabis på kognisjon og emosjoner hos personer med schizofreni, sett ved fMRI? Metode: I denne litteraturstudien er det gjort et litteratursøk på emnet, ved hjelp av PubMed. Søket omfatter 7 studier som studerer relevante elementer for oppgaven min. Resultater: Studiene viste positive effekter av cannabis i den forstand at de schizofrene med cannabisbruk i større grad aktiverte regioner i hjernen som er viktige ved formidling av emosjoner og utførelse av kognitive oppgaver. Schizofrene cannabisbrukere viste hjerneaktivitet som lignet normal aktivitet i et større omfang enn hva man så hos schizofrene som ikke var cannabisbrukere. Konklusjon: Flere fMRI- studier av kognitive og emosjonelle funksjoner i hjernen ved schizofreni peker i retningen av at rusmiddelet cannabis kan ha en beskyttende og bevarende effekt. Det er nødvendig med flere studier som kartlegger effekten av cannabis på kognitive og emosjonelle aspekter i hjernen enn hva som eksisterer i dag. Det er også av stor viktighet å studere dette ved bruk av andre diagnostiske verktøy enn ved kun fMRI, da denne metoden alene ikke kan fortelle oss nok om de reelle effektene av cannabis på personer som er rammet av schizofreni. I tillegg er det viktig å kartlegge effektene av cannabis ved ulike doser, og ved bruk av et større antall deltakere enn hva disse studiene har gjort.nob
dc.description.abstractObjectives: A significant amount of people with schizophrenia tend to the use of various drugs. Among these drugs, cannabis is one of the most frequently used in this patient group. For a long time cannabis has been a highly discussed topic. It has been discussed whether cannabis plays an effective role in individuals with diseases. This is especially regarding its effects on symptoms and course of disease. This is an interesting field of research and various diagnostic tools, especially functional magnetic resonance imaging (fMRI), have been used to address possible effects of this drug on the brain in psychically affected individuals. Thus, in this literature study, I have attempted to study the cannabis effects in people with mental disorders, by looking at specific aspects of the brain. What is the effect of cannabis, regarding cognition and emotions, in individuals with schizophrenia, that we can observe with fMRI? Methods: This is a literature review on the subject of interest. I have made a research which included seven studies which are relevant to use in my review. Results: The studies showed positive effects of cannabis on the brain in people with schizophrenia. This was seen due to the greater extent of brain activation made by the schizophrenia groups who also used cannabis. These activations are of big importance in mediating emotions and performing cognitive functions. Schizophrenic cannabis users showed brain activity similar to activity seen in normal individual. This was not the case in schizophrenic non- canabis users. Conclusion: In conclusion it is necessary to have more studies that examine the effects of cannabis on cognitive and emotional aspects in the schizophrenic brain. Also it is of great importance to study this topic using other diagnostic tools. fMRI cannot tell us enough about the real effects of cannabis in individuals with schizophrenia without the use of other diagnostic material and investigations. There is a need for examining the effect of cannabis when using different dosages, and by using bigger populations than what the studies did.eng
dc.language.isonob
dc.subjectfMRI
dc.subjecteffects
dc.subjectemotions
dc.subjectcognition
dc.subjectcannabis
dc.subjectbrain function
dc.subjectschizophrenia
dc.subjectpsychosis
dc.titleHva slags effekt har cannabis på kognisjon og emosjoner hos personer med schizofreni, undersøkt ved fMRI?nob
dc.title.alternativeWhat are the effects of cannabis regarding cognition and emotions, in patients with schizophrenia, studied by fMRI?eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-08-06T23:45:48Z
dc.creator.authorAli, Sarah Maria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81286
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78176/1/Litteraturstudie-v-ren-2020--Medstudent-Sarah-Maria-Ali--V16.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata