Hide metadata

dc.contributor.authorRusten, Kine Aastad
dc.date.accessioned2020-07-24T23:45:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationRusten, Kine Aastad. Når sekterisme blir voldelig: Sunni/sjia-vold i Saudi-Arabia, 2003-2017. Master thesis, University of Oslo, 2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/78122
dc.description.abstractHvis sekteriske spenninger har eksistert i lang tid, hvorfor varierer volden? Sekterisk konflikt ser ut til å være et økende fenomen i Midtøsten. Konfliktene ser ut til å variere geografisk hvor sjiaer og sunnier sameksisterer. Interessen for Midtøsten er merkbart stigende blant analytikere, med en tilhørende voksende litteratur. Det er imidlertid uklart hva «sekterisk konflikt» egentlig er. I litteraturen omtales sekterisk konflikt gjennomgående som et fenomen og på et overordnet nivå. En konsekvens av dette er at det fremstår som uklart hva som forårsaker variasjon i sekterisk spenning. Litteraturen peker på at det har vært en økning i sekterisk konflikt i Saudi-Arabia etter 2006, men foreløpig er det ikke utgitt noen empiriske forskningsbidrag som viser hvorvidt, hvordan og hvorfor dette er tilfellet i Saudi-Arabia for denne perioden. Denne studien er et bidrag til litteraturen om sekterisme i Midtøsten, og mer spesifikt voldelig sekterisk konflikt i Saudi-Arabia. Denne masteroppgaven er både en induktiv og teoridrevet casestudie som undersøker voldelig sekterisk spenning i Saudi-Arabia i perioden 2003-2017. Mer bestemt analyseres utviklingen i voldens omfang og form over tid, samt årsakene til konflikteskaleringen. Studien kombinerer kvantitative og kvalitative data for å kartlegge og beskrive utviklingen i voldelig sekterisk spenning. Prosess-sporing brukes som teknikk for å finne frem til den mest overbevisende forklaringen på den observerte voldsøkningen. Deduktivt undersøker denne studien eksisterende forklaringers prediksjonskraft på den saudiske casen, induktivt bidrar denne til å identifisere nye årsakssammenhenger som kan forklare casen. Oppgaven viser en økt voldelig spenning i Saudi-Arabias østlige provins etter 2011. Denne voldsøkningen er avgrenset til sjia-dominerte områder. Funnene viser at det er stor variasjon i voldens intensitet og form over tid. Intensiteten går i bølgebevegelser, der periodene 2011-2012, 2014-2015 og 2016-2017 preges av økt voldsbruk. Videre finner studien at eksisterende forklaringer er utilstrekkelige for å forklare statens atferd overfor sjiaene og voldsøkningen i de mest intense periodene. Oppgaven argumenterer for at aggressiv regimeatferd overfor sjiaene kan ses som en rasjonell reaksjon på økt opprørsvirksomhet. Studien argumenterer for at represjon forsterker opprøret, men er ikke alene tilstrekkelig for å forklare opprøret. Funnene viser at transnasjonale forbindelser, regionale begivenheter og lokale faktorer var viktige drivkrefter bak opprøret. Dermed foreslår studien at det er nyttig å studere ikke-statlige aktørers motiver ved voldelig sekterisk konflikt i Midtøsten.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNår sekterisme blir voldelig: Sunni/sjia-vold i Saudi-Arabia, 2003-2017nob
dc.title.alternativeWhen Sectarianism Becomes Violent: Sunni-Shia Violence in Saudi Arabia, 2003-2017eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-07-24T23:45:52Z
dc.creator.authorRusten, Kine Aastad
dc.date.embargoenddate3020-04-17
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81232
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/78122/17/Master-Rusten-2020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata