Hide metadata

dc.date.accessioned2020-07-14T19:34:11Z
dc.date.available2020-07-14T19:34:11Z
dc.date.created2020-02-14T13:49:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/77929
dc.description.abstractSummary This report presents the findings about Norwegian adolescents’ experiences with sexual messages, including sending/ receiving such messages, and their feelings about those experiences, drawing on data collected in 2018 in the EU Kids Online project, with 1001 children aged 9 to 17. Only adolescents 11 to 17 were asked questions about sexual messages (n=790). Although the overall percentage of adolescents who receive sexual messages has increased (32% compared to 20% in 2010), a relatively low number of younger adolescents engage in sexual communication (7% for 11-12 year olds, no increase from 2010). Part of the sexual communication Norwegian adolescents experience is consensual and part of their exploration and sexual development; however, some of it is not. Almost 25% were upset about receiving sexual messages, most of them girls. Moreover, about the same percentage were asked to send sexual information about themselves when they did not want to. Several factors were put in connection with adolescents experiencing unwanted sexual solicitations, among which: digital skills, parental mediation, (adolescents’ perceptions of a supportive) family and school environment, and cyberbullying. The results show that different adolescents are impacted differently by different factors. Experiencing online aggression (cyberbullying) has the greatest impact on adolescents experiencing unwanted sexual communication, which indicates a pattern of vulnerability which migrates across different risks. Moreover, gender differences were apparent as well, with girls experiencing more protective effects from family and school environments, as well as due to increased digital skills (only older girls). However, the same factors were not relevant for boys in terms of experiencing fewer unwanted requests. In terms of practical implications, addressing toxic peer cultures which perpetuate bullying and victimisation is needed for children to experience positive environments both online and offline. Encouraging a supportive family environment, while important for all children, is particularly relevant for boys to be able to talk about their negative experiences.
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer funn om norske barn og unges erfaringer med seksuelle meldinger, inkludert det å sende og motta slike meldinger, og deres følelser rundt disse erfaringene. Funnene bygger på data samlet inn i 2018 av EU Kids Online-prosjektet, med 1001 barn i alderen 9 til 17. Kun ungdom fylt 11 år og oppover ble spurt om seksuelle meldinger (N=790). Selv om den totale andelen av ungdommer som mottar seksuelle meldinger har økt (32%, sammenlignet med 20% i 2010), så er det en relativt lavt andel av de yngre ungdommene som deltar i seksuell kommunikasjon (7% for gruppen 11-12-åringer, det samme som i 2010). Deler av den seksuelle kommunikasjonen norske unge deltar i er samtykkende og en del av deres utforskning og seksuelle utvikling. Men noe av den er det ikke. Nær 25% har blitt opprørt av å motta seksuelle meldinger, de fleste av dem jenter. I tillegg, omtrent like mange har blitt spurt om å sende seksuell informasjon om seg selv når de ikke ønsket det. Flere faktorer ble undersøkt i forbindelse med at unge blir utsatt for uønskede seksuelle henvendelser, blant annet: digitale ferdigheter, foreldremediering, (de unges oppfatning av) en støttende familie og et støttende skolemiljø, og digital mobbing. Resultatene viser at forskjellige unge blir påvirket forskjellig av forskjellige faktorer. Det å oppleve mobbing på nett er den faktoren som i størst grad påvirker de som mottar uønskede seksuelle henvendelser, noe som indikerer et sårbarhetsmønster som krysser flere typer risiko. I tillegg er kjønnsforskjeller tydelige, hvor de eldre jentene i større grad opplever en beskyttende effekt og økte digitale ferdigheter fra gode hjemme- og skolemiljøer. De samme faktorene utgjorde ingen forskjell for gutter når gjaldt antallet uønskede henvendelser. De praktiske følgene er at for at barn og unge skal kunne ha positive omgivelser både på og nett, så må man må ta for seg den giftige kulturen som forsterker mobbing og overgrep. Å oppfordre til en støttende familiekultur er viktig for alle barn, men spesielt viktig for at gutter skal kunne snakke om de negative opplevelsene sine.
dc.languageEN
dc.publisherUniversitetet i Oslo
dc.titleThe experiences of Norwegian adolescents with online sexual messages
dc.title.alternativeNONorskNorwegianNorske barn og ungdommers erfaring med seksuelle meldinger
dc.typeResearch report
dc.creator.authorBarbovschi, Monica
dc.creator.authorStaksrud, Elisabeth
cristin.unitcode185,14,9,0
cristin.unitnameInstitutt for medier og kommunikasjon
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1794213
dc.identifier.pagecount16
dc.identifier.urnURN:NBN:no-81015
dc.type.documentForskningsrapport
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/77929/1/report_no_experiences-with-sexual-messages_final5.pdf
dc.relation.projectJUSTIS/justis


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata