Hide metadata

dc.date.accessioned2020-05-22T18:19:06Z
dc.date.available2020-05-22T18:19:06Z
dc.date.created2020-01-28T09:04:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLohne, Kjersti . Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse. Tidsskrift for strafferett. 2019, 19(4), 413-435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/76093
dc.description.abstractArtikkelens formål er å bidra med rettssosiologisk innsikt i studiet av internasjonal strafferett og til en dypere forståelse av ICCs (Den internasjonale straffedomstolen) «krisetilstand». Analysens første del tar for seg den internasjonale strafferettens strukturelle betingelser, med særlig fokus på den geopolitiske og historiske plasseringen av det internasjonale strafferettsfeltet i den liberale verdensordenen. Deretter identifiseres de globale «entreprenørene» bak ICC, det vil si transnasjonale nettverk av menneskerettighetsaktivister, rettsaktivister og ikke-statlige organisasjoner, før fokuset snevres inn på individene og institusjonell makt i det internasjonale strafferettsfeltet. Ved å stille spørsmål om hvem det er som «gjør» internasjonal strafferettferdighet i det daglige, viser artikkelen hvordan misforhold og skjevheter i det internasjonale strafferettsfeltets betingelser og sosiale strukturer slår uheldig ut for den internasjonale strafferettens normative forankring i det «globale» samfunnet. Avslutningsvis diskuteres spørsmålet om hva ICCs legitimitetsproblemer betyr for domstolens fremtid, og hvordan begreper som «krise» også åpner for kritisk potensial.
dc.languageNB
dc.titleKrisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse
dc.typeJournal article
dc.creator.authorLohne, Kjersti
cristin.unitcode185,12,5,0
cristin.unitnameInstitutt for offentlig rett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1783672
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for strafferett&rft.volume=19&rft.spage=413&rft.date=2019
dc.identifier.jtitleTidsskrift for strafferett
dc.identifier.volume19
dc.identifier.issue04
dc.identifier.startpage413
dc.identifier.endpage435
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.0809-9537-2019-04-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-79225
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1502-685X
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/76093/1/Krisetilstanden%2Bi%2Bdet%2Binternasjonale%2Bstrafferettsprosjektet%2B-%2Ben%2Brettssosiologisk%2Banalyse_Akseptert%2Bversjon.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata