Hide metadata

dc.date.accessioned2020-05-16T18:23:27Z
dc.date.available2020-05-16T18:23:27Z
dc.date.created2019-10-02T13:08:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHalsaa, Beatrice . Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken. Tidsskrift for kjønnsforskning. 2019, 43(3), 158-176
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/75793
dc.description.abstractKvinneandelen i norske kommunestyrer har flatet ut de siste tjue åra. På landsbasis har andelen aldri kommet over 40 prosent, men gjennomsnittet dekker over store variasjoner. Valgforskere har studert hvordan partiene og velgerne påvirker kommunestyrenes sammensetting, men har i mindre grad vært opptatt av kvinners kollektive mobilisering. Kvinner har imidlertid aksjonert kollektivt for å få valgt inn flere kvinner siden stemmeretten ble innført; gjennom opplysningskampanjer, velgeraksjoner og systematisk arbeid i forhold til de politiske partiene. Denne artikkelen setter fokus på kvinnevalgkampanjene fra 1967. Den gir et historisk riss av kjønns(u)balanse og valgordning; deretter diskuterer den etablert forskning om partienes og velgeres strategiske bruk av valgordningen: Hvilken betydning partienes valglister har hatt i forhold til velgernes listerettinger for kvinnerepresentasjonen i kommunestyrene. Hovedanliggende er likevel å sette søkelyset på aksjoner og kampanjer for å få valgt inn flere kvinner – fra den første aksjonen på Utsira i 1925 til de mange kvinnepolitiske aksjonene fra 1967 og utover. Disse kampanjene er verdt større oppmerksomhet fordi de belyser kvinnebevegelsens rolle i relasjon til valg, gir interessant empiri til diskusjoner om den politiske betydningen av kjønn/kvinner, og setter partienes og velgernes handlinger inn i en bredere kulturell ramme.
dc.languageNB
dc.publisherKILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning / Universitetsforlaget
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.titleKampanjer for kvinner i kommunepolitikken
dc.typeJournal article
dc.creator.authorHalsaa, Beatrice
cristin.unitcode185,29,12,0
cristin.unitnameSenter for tverrfaglig kjønnsforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1733017
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for kjønnsforskning&rft.volume=43&rft.spage=158&rft.date=2019
dc.identifier.jtitleTidsskrift for kjønnsforskning
dc.identifier.volume43
dc.identifier.issue03
dc.identifier.startpage158
dc.identifier.endpage176
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2019-03-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-78783
dc.type.documentTidsskriftartikkel
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0809-6341
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/75793/1/kampanjer_for_kvinner_i_kommunepolitikken.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial 4.0 International