Hide metadata

dc.date.accessioned2020-05-15T18:57:22Z
dc.date.available2020-05-15T18:57:22Z
dc.date.created2020-01-17T19:26:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationWibye, Johan Vorland . Pliktkollisjoner som tolkningsresultat. Jussens venner. 2019, 54, 359-387
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/75658
dc.description.abstractNorsk rettsteori har lenge fulgt Torstein Eckhoff i å hevde at enhver kollisjon mellom to plikter kun er tilsynelatende og vil fjernes gjennom en harmoniserende tolkning. Artikkelen kontrasterer denne etablerte modellen med en alternativ påstand om at pliktkollisjoner er mulige, om enn uheldige, forekomster i retten. Når disse alternative påstandene holdes opp mot de to fraksjonenes begrunnelse i Rt. 2010 s. 612 Sårstell, avdekkes en rekke utfordringer for Eckhoffs modell. Disse er dels at den etablerte modellen har vansker med å angi innholdet i rettskildenormene som skal avverge potensielle kollisjonstilfeller, dels at slike normer ikke garanterer optimale tolkningsutfall, dels at modellen hviler på et restriktivt syn på lovgivers kompetanse og dels at modellen underkommuniserer de vanskelige avgjørelsene som pliktsubjekter står overfor i møte med en tilsynelatende kollisjon. For å holde fast ved at pliktkollisjoner er umulige tolkningsresultater, fordres en mer detaljert redegjørelse enn norsk rettsteori så langt har tilbudt.en_US
dc.languageNB
dc.titlePliktkollisjoner som tolkningsresultaten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorWibye, Johan Vorland
cristin.unitcode185,12,5,0
cristin.unitnameInstitutt for offentlig rett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1776238
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Jussens venner&rft.volume=54&rft.spage=359&rft.date=2019
dc.identifier.jtitleJussens venner
dc.identifier.volume54
dc.identifier.issue06
dc.identifier.startpage359
dc.identifier.endpage387
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2019-06-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-78742
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0022-6971
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/75658/4/Pliktkollisjoner%2Bsom%2Btolkningsresultat%2BCristin.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata