Hide metadata

dc.date.accessioned2020-05-06T07:13:33Z
dc.date.available2020-05-06T07:13:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/75159
dc.description.abstractSkåringsverktøyet NEWS2 er aktivt i bruk de fleste steder i spesialisthelsetjenesten, men anvendes ikke like systematisk og aktivt i primærhelsetjenesten. De nasjonale faglige rådene som nå utarbeides av Helsedirektoratet, anbefaler bruk av NEWS2 både på sykehus og i primærhelsetjenesten. Vi har tatt utgangspunkt i Stovnerskogen sykehjem, som er Oslos tredje største sykehjem, der NEWS2 ikke anvendes til tross for en økende mengde skrøpelige pasienter med hyppige forverringer i allmenntilstand. Vi har gjort et eget søk på systematiske oversikter og retningslinjer for bruk av skåringssystemer, og finner svak eller usikker evidens for effekt. Bruk av skåringssystemer er imidlertid trolig ikke skadelige, og kan virke positivt i form av bedre pasientsikkerhet, forenklet kommunikasjon innad og mellom faggrupper, og en bedre utnyttelse av ressurser i helsevesenet. For å innføre NEWS2 på Stovnerskogen sykehjem, foreslår vi tiltak som internundervisning, sikre tilgjengelighet av utstyr, og implementering av rutiner for tilkalling av kvalifisert helsehjelp. Prosessindikatorene vi har valgt er om NEWS2-skår blir registrert etter retningslinjene, og om riktig respons blir iverksatt. Prosjektet bør ledes av en liten gruppe med representanter fra ulike deler av organisasjonen. Ved hjelp av PUKK-modellen utføres småskala-testing i stadig større sykluser, før NEWS2-skåringen kan implementeres i avdelingen som helhet. Vi har satt en tidsramme på 6 måneder fra prosjektets start til slutt. Basert på gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget, og de nasjonale faglige rådene fra Helsedirektoratet, anbefaler vi at dette prosjektet gjennomføres. Bruk av objektive skåringsskjemaer ved akutt forverring i allmenntilstand hos pasientene i primærhelsetjenesten vil kunne bidra til å bedre pasientsikkerheten i et helsevesen som blir stadig mer avansert - også lokalt.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleInnføring av National Early Warning Score 2 på Stovnerskogen sykehjem for vurdering av akutt forverring i allmenntilstanden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorWerenskjold, Anna
dc.creator.authorYe, Lisa
dc.creator.authorNørstebø, Jørgen
dc.creator.authorØsterby, Lars Christian Førde
dc.creator.authorBecirovic, Ena
dc.identifier.urnURN:NBN:no-78265
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/75159/1/K4-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata