Hide metadata

dc.date.accessioned2020-04-20T06:17:49Z
dc.date.available2020-04-20T06:17:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74629
dc.description.abstractTema og problemstilling Denne oppgaven i kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring vil ta for seg hvordan man kan overføre injeksjoner av Botulinum toxin samt deler av oppfølgingen av kroniske hodepinepasienter fra høyspesialisert legekompetanse til sykepleierressurs. En aldrende befolkning og stadig flere med kroniske sykdommer gjør at etterspørselen etter spesialiserte helsetjenester stadig øker. Nevrologiske sykdommer, herunder hodepinetilstander, bidrar til mye lidelse og stort sykefravær i befolkningen. I en helsetjeneste preget av økende etterspørsel og spesialisering må ressursbruk optimaliseres. Hodepineklinikken ved nevrologisk avdeling på OUS har potensiale for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk ved å flytte enklere oppgaver som oppfølging av hodepinepasienter og injeksjoner av Botulinum toxin fra nevrolog til sykepleier. Kunnskapsgrunnlag Botulinum toxin type A er i flere store studier vist å være effektiv behandling av kronisk migrene. Ved Haukeland Universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sandvika Nevrosenter er injeksjoner satt av sykepleier allerede implementert. Inntrykket vi har fått fra disse er svært positivt; med bedret kontinuitet, økt effektivitet og leger som opplever betydelig avlastning. Tiltak og kvalitetsindikator: Prosjektets mål er å dedikere en sykepleier som kan ta seg av injeksjoner av Botulinum toxin samt oppfølging av disse pasientene med mål om å gjennomføre 60% av injeksjonene innen 6 mnd og 75% innen ett år. Hodepineklinikken OUS er positive til tiltaket. For å måle dette vil vi bruke en prosessindikator ved å telle antall injeksjoner gitt av sykepleier. Vi vil også bruke en resultatindikator ved å lage et spørreskjema der pasientene kan gi tilbakemelding på hvordan den nye oppfølgingen fungerer. Ledelse og organisering Leder av Hodepineklinikken OUS og tertiærsenter for hodepinebehandling i Norge, Anne-Hege Aamodt, vil lede kvalitetsforbedringsprosjektet og involvere helsepersonell fra berørte arbeidsgrupper. Prosjektplanen vil presenteres for alle involverte parter, som vil få anledning om å uttale seg for å tilpasse denne best mulig til driften. Prosjektet vil struktureres etter modellen for kvalitetsforbedring med fasene forberedelse, planlegging, utførelse, evaluering og oppfølging. Konklusjon Basert på det innhentede kunnskapsgrunnlaget mener vi det vil være rasjonelt å anbefale Hodepineklinikken ved nevrologisk avdeling OUS å etablere en sykepleiefaglig ressurs som kan ta seg av oppfølging og behandling av hodepinepasienter for slik å bedre ressursbruken og frigjøre høyspesialisert legekapasitet.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleFrigjøring av høyspesialisert legekapasitet gjennom etablering av sykepleiefaglig ressurs i nevrologi for hodepinepasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorEliassen, Katja Rosmarie
dc.creator.authorInngjerdingen, Christina
dc.creator.authorRø, Astrid
dc.creator.authorSantic, Kenan
dc.creator.authorSon, Yesol
dc.creator.authorSoufi, Farzad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77736
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74629/1/K15-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata