Hide metadata

dc.date.accessioned2020-04-16T11:37:00Z
dc.date.available2020-04-16T11:37:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74573
dc.description.abstractTema: Kvinner med postpartum jernmangelanemi behandles i dag enten med transfusjon av erytrocyttkonsentrat oppbevart i saltvann-adenin-glukose-mannitol- løsning (SAG) eller jern per oralt eller intravenøst. Behandling med SAG har lav risiko, men potensielle bivirkninger kan ha alvorlige konsekvenser. Vi har observert ulik praksis vedrørende behandling av postpartum jernmangelanemi og ønsket dermed å se nærmere på dagens praksis og kunnskapsgrunnlaget for denne praksisen. Ved vårt mikrosystem ved barselavdelingen ved Ahus opererer de med grensen på Hb-verdi <7g/dl for å vurdere intervensjon. Kunnskapsgrunnlag: Flere store systematiske oversiktsartikler og randomiserte kontrollerte studier tyder på at det ikke er nødvendig å behandle hemodynamisk stabile pasienter uten symptomer på alvorlig anemi med SAG. Kvinner med postpartum jernmangelanemi burde i utgangspunktet behandles med peroralt eller intravenøst jern uavhengig av Hb-verdi. Dersom pasienten er hemodynamisk ustabil eller har symptomer på alvorlig anemi kan SAG vurderes. Tiltak/kvalitetsindikator: Etter vår mening er de viktigste tiltakene for å endre dagens praksis til beste kunnskapsbaserte praksis å oppdatere retningslinjer og å gi en god innføring i de nye retningslinjene til de ansatte. Det bør også gis informasjon om hvorfor tiltaket ansees som en endring til det bedre. Effekt av disse tiltakene vil bli evaluert gjennom ulike kvalitetsindikatorer. Ledelse/organisering: Kvalitetsforbedringsprosjektet vil struktureres etter Langley og Nolan sin modell for forbedring. En prosjektgruppe vil sikre at prosjektet følges opp i alle ledd og planlegge og strukturere arbeidet. Kontroller vil gjennomføres underveis i prosessen. Ledelsen vil også forberede seg på mulig motstand for gjennomføring og utarbeide tiltak for håndtering av dette. Konklusjon: Vi anbefaler å oppdatere dagens retningslinjer. Ny praksis skal basers på en symptomatisk vurdering av pasientene. Dersom hemodynamisk stabil pasient anbefales det behandling med jern dersom det ikke foreligger symptomer på alvorlig anemi. Prosjektet bør gjennomføres grunnet sterkt kunnskapsgrunnlag og med en potensiell stor gevinst av endring.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleBehandling av postpartum jernmangelanemi: Implementering av nye retningslinjer for infusjonsbehandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorDobakk, Eivind
dc.creator.authorKolden, Mathias Øie
dc.creator.authorGrøteig, Marte Elise Lillegaard
dc.creator.authorJacobsen, Kristine Grini
dc.creator.authorSetterberg, Ingunn Elise
dc.creator.authorSofizadeh-Balanji, Narmin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77679
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74573/1/K14-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata