Hide metadata

dc.contributor.authorNordbø, Thorbjørn
dc.date.accessioned2020-03-23T23:46:45Z
dc.date.available2020-03-23T23:46:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNordbø, Thorbjørn. 'Fyrsten' i bevegelse – Fra 'De Principatibus' til 'Il principe': En studie av dedikasjonsbrevet og andre paratekster i Machiavellis bok de første hundre årene. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74177
dc.description.abstractDedikasjonsbrevet til Lorenzo de Piero de’ Medici blir lest som en fortolkningsnøkkel til 'Fyrsten' av Niccolò Machiavelli, og i moderne utgaver markerer paratekstene tydelig dedikasjonsbrevet som en del av verket. Oppgaven er en undersøkelse av paratekstene i de 19 bevarte håndskriftene og 14 trykte utgaver på 1500-tallet, for å svare på spørsmålet om skrivere og trykkere den gang forstod dedikasjonsbrevet som en del av verket, eller som noe utenfor dette. Funnene tyder på at de verken forsto dedikasjonsbrevet som en nøkkel til verket, eller som en del av selve verket. Majoriteten av håndskriftene inkluderer dedikasjonsbrevet, men de markerte med paratekstene et skille mellom dedikasjonsbrev og verk. De trykte utgavene fremhevet dedikasjonen på frontispis, de inkluderte alle dedikasjonsbrevet, samtidig som de med paratekstene aksentuerte skillet. Oppgavens tese er at dedikasjonen og dedikasjonsbrevet var en viktig del av presentasjonen av 'Fyrsten', men at de ikke ble oppfattet som en del av verket, eller som en nøkkel til å forstå teksten. Tvetydigheten i hvordan dedikasjonsbrevet ble behandlet, at det både var der og var der ikke på samme tid, var med på å gjøre Fyrsten bevegelig og åpen for fortolkning.nob
dc.language.isonob
dc.subjectIl Principe
dc.subjectFyrsten
dc.subjectbokhistorie
dc.subjectrespesjonshistorie
dc.subjectMachiavelli
dc.subject1500-tallet
dc.subjectparatekster
dc.title'Fyrsten' i bevegelse – Fra 'De Principatibus' til 'Il principe': En studie av dedikasjonsbrevet og andre paratekster i Machiavellis bok de første hundre årenenob
dc.title.alternative'The Prince' in motion – From 'De Principatibus' to 'Il Principe': A study of the dedication letter and other paratexts in Machiavelli’s book in its first centuryeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-03-24T23:45:49Z
dc.creator.authorNordbø, Thorbjørn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77314
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74177/1/Fyrsten-i-bevegelse.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata