Hide metadata

dc.date.accessioned2020-03-20T09:16:21Z
dc.date.available2020-03-20T09:16:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74107
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 24/4-19/5 2017 arkeologisk undersøkelse av steinalderlokalitet, id 222438 på Kjørholt i Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark fylke. Lokaliteten ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2016, i forbindelse med reguleringsplan for E18 Langangen - Rugtvedt. Lokaliteten ble påvist ved fem positive prøvestikk med til sammen 12 funn. I alt ble det gravd 17 prøvestikk innenfor lokalitetsavgrensningen, hvorav 12 var negative. Lokaliteten ble avgrenset til 1154 m2 (Hårstad et al. 2016). Kun halvparten av det registrerte arealet ble undersøkt da tiltaket ikke ville berøre hele kulturminnet. Lokalitetens beliggenhet på 59-63 moh. tilsa, ved en strandbundet aktivitet, en bruksfase i mellommesolitikum og tidsrommet 8000-7700 f.Kr. Det ble undersøkt totalt 9,5 m3 hvorav 72 m2 i lag 1, 17 m2 i lag 2 og 6 m2 i lag 3. Totalt ble det gjort 2010 littiske funn av flint, kvarts og bergart. På bakgrunn av funn av koniske kjerner, flekker og borspisser tyder funnmaterialet på en typologisk og teknologisk tilhørighet til mellommesolitikum. Funnspredningen peker mot ett eller flere korte opphold, kanskje med spesialisert aktivitet knyttet opp mot de mange borspissene funnet på plassen. Det ble gjort funn av brent bein og hasselnøtter som ble analysert og datert. Alle dateringene ga nyere tid og kan ikke knyttes til oppholdet i mellommesolitikum som det littiske materialet representerer. Prosjektleder: Hege Damlien.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet fra mellommesolitikum. Kjørholt, 73/2, 500/1, Porsgrunn, Vestfold og Telemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia U.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77218
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74107/1/RPT_T_Porsgrunn_Kj%C3%B8rholt.18032020.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata