Hide metadata

dc.date.accessioned2020-03-16T08:17:03Z
dc.date.available2020-03-16T08:17:03Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/74019
dc.description.abstractI forbindelse med planer for utvidelse av kirkegården vedNordby kirke foretok Akershus fylkeskommune registrering av området, jfr. rapport ved Susan Andersen,14.06.1994. Registreringsarbeidet ble foretatt 16-27/5-1994. Området har vært kornåker, og ved registreringen ble åkerjorda fjernet. I den lyse undergrunnen fremkom strukturer av forhistorisk karakter, som f.eks. konsentrasjoner av kull og kokstein, og brente bein sammen med kleberskår som ble antatt å være en grav. Det var derfor nødvendig med en utgravning før området kunne tas i bruk. Utgravningen ble finansiert ved tiltakshaver, Ås kommune.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofseriesRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor og grav. Nordby Østre, 105/20, Ås kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGustafson, Lil
dc.creator.authorHeibreen, Tom
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77131
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/74019/1/KHM1994_Nordby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata