Hide metadata

dc.date.accessioned2020-03-13T11:41:30Z
dc.date.available2020-03-13T11:41:30Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73998
dc.description.abstractDe undersøkte boplassene ligger på en fjellknatt ca. 500 m sørøst for boplassen hvor det er funnet et stort antall karakteristiske bergartøkser som har gitt navn til "Nøstvetkulturen". Forundersøkelsen viste at det dreier seg om to lokallteter, (lok. 1 og lok. 2) som begge ligger på flater i sørhelling, ca. 63 m o.h. Havet har sannsynligvis stått ca. 62 m høyere enn i dag, og fjellknatten var en øy dengang fangstfolkene holdt til her. Både funnene og havnivået viser at det dreier seg om fangstfolk fra tidlig Nøstvet-tid omkring 6000 f. Kr.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderboplasser. Tohellinga, 108/175,374,376,377, Ås kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGrace, Roger
dc.creator.authorGustafson, Lil
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77110
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73998/1/KHM1994_Tohellinga.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata