Hide metadata

dc.date.accessioned2020-03-13T09:49:09Z
dc.date.available2020-03-13T09:49:09Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73995
dc.description.abstractStortinget vedtok 8. oktober 1992 at Søndenfieldske dragonregiment (Kavaleriet), Hærens jegerskole og Trandum tekniske verksted skulle flyttes til Rødsmoen i Åmot kommune. Avgjørelsen ble fattet som en del av vedtaket om utbygning av Gardemoen til hovedflyplass for Østlandet. I brev av 18. november 1992 anmodet Hedmark fylkeskommune Universitetet i Oslo, ved lnstitutt for arkeolori, kunsthistorie og numismatikk (IAKN), om å foreta registrering av automatisk fredete kulturminner på Rødsmoen. Universitetets Oldsaksamling utførte registreringene i 1993 og 1994. Resultatene fra registreringene i 1993 foreligger i rapporten "Kavaleriet til Åmot. Registreringer av automatisk fredete kulturminner". Denne rapporten omhandler deler av både leirområdet og øvelsesområdet. Etter registreringene i 1994 er det utarbeidet to rapporter, hvor resultatene fra 1993 er inkorporert. Dette gjelder "Kavaleriet til Åmot. Registrering av automatisk fredete kulturminner. II. Øvelsesområdet" og foreliggende rapport "Kavaleriet til Åmot. Registreringer av automatisk fredete kulturminner.III. Leirområdet". Registreringsområdet er ca 5 km2 stort. Det er noe større enn området omfattet av reguleringsplan for Kavaleriet Rødsmoen (Kildemarka). Registreringen startet i 1993 og ble avsluttet i 1994. Det er påvist 98 automatisk fredete kulturminner, hvorav 59 kulturminner ble registrert i 1993. Disse er omtalt i forannevnte rapport fra 1993. Kulturminnene fordeler seg slik: - 1 Fangstgrop - 6 Flatmarksmiler - 1 Gravhaug - 10 Groper med ukjent funksjon - 1 Hulvei - 1 Jernfremstillingsplass - 1 Kavlevei - 1 Koksteinsforekomst - 67 Kullgroper - 1 Løsfunn - 1 Røys - 7 Tjæremileren_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKavaleriet til Åmot. Registreringer av automatisk fredete kulturminner. III. Leirområdet. Åmot kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSørensen, Bodil Holm
dc.identifier.urnURN:NBN:no-77107
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73995/1/KHM1994_%C3%85mot.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata