Hide metadata

dc.date.accessioned2020-03-09T12:40:16Z
dc.date.available2020-03-09T12:40:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73766
dc.description.abstractKulturhistorisk museum gjennomførte i perioden 21.10.19–15.11.19 en arkeologisk undersøkelse av lokaliteten Andabeløy lok. 2 (ID 247395) i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Andabeløy lok. 2 ble registrert i januar 2019 av Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med fradeling av tomt til bygging av enebolig med båtplass (Sayej 2019). Lokaliteten ble påvist ved ti prøvestikk, hvorav fem var positive. Lokaliteten hadde en størrelse på omkring 350 m2, men var avgrenset av moderne tomtegrenser og veiløp, og strekker seg sannsynligvis videre ut fra det undersøkte området. Lokalitetens beliggenhet på 5.5–8.5 moh. ligger over transgresjonsmaksimum for området, og det stabile strandlinjeforskyvningsforløpet åpner derfor for bruk gjennom eldre steinalder og frem til lokaliteten ville ha ligget mer tilbaketrukket fra samtidig stranlindlinje omkring 3000 f.Kr. Det ble utgravd 7.4 m3 ved konvensjonell steinaldergraving i 9 prøvekvadranter og 57 meterruter i 10 cm tykke mekaniske lag. Massene ble vannsåldet i 4 mm sold. Total ble det gjort 1664 funn på lokaliteten. Disse var i all hovedsak av flint, i tillegg til et dusin kvartsfunn, en knakkestein i kvartsitt, samt ett avslag av jaspis og ett av rhyolitt. Typologisk vitner funnene om opphold i mellommesolitikum og tidligneolitikum, selv om kortere opphold i andre kronologiske faser ikke kan utelukkes. Prosjektleder: Steinar Solheim.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleAndabeløy lok. 2. Lokalitet med opphold i eldre og yngre steinalder. Andabeløy, 109/9, Flekkefjord, Vest-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRoalkvam, Isak
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76909
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73766/1/RPT_VA_Flekkefjord_Andabel%C3%B8y_050320.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata