Hide metadata

dc.date.accessioned2020-02-24T15:01:01Z
dc.date.available2020-02-24T15:01:01Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73310
dc.description.abstractRapporten beskriver en mindre steinalderundersøkelse på Skoklefald, gnr. 2, bnr. 1006, i Nesodden kommune, Akershus fylke. Undersøkelsene er utført i regi av Universitetets Oldsaksamling i Oslo. I forbindelse med en veiutvidelse ble det oppdaget rester av et uvanlig godt bevart kulturlag fra eldre steinalder. I forkant av den arkeologiske undersøkelsen var allerede større deler av kulturlaget fjernet. Foruten kull og skjørbrent stein, inneholdt kulturlaget blant annet fiskekroker av bein, oker, brent og ubrent beinavfall, skjellmateriale samt redskaper og produksjonsavfall i flint og bergart. Det innsamlede skjellmaterialet er dominert av østers og strandsnegl, mens identifiserte arter/familier i beinmaterialet er sild, torsk, lyr, sei, lomvi, bever, hare, hund eller ulv og klovdyr. Tilsvarende funn er tidligere gjort i Danmark og Vest-Sverige, men er til nå ukjent i Sør-Norge. Boplassen har ligget ved samtidig strand. Ut i fra høyde over havet og kronologiske trekk i funnmaterialet kan man foreløpig anta en datering til nøstvettid, til noe etter 7.300 BP (dvs ca 6.000 f.Kr.). Prosjektleder: Lil Gustafson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderboplass. Skoklefald, 2/1006, Nesodden kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorJaksland, Lasse
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76432
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73310/1/KHM2000_Skoklefald.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata