Hide metadata

dc.contributor.authorBjåstad, Kristina
dc.date.accessioned2020-02-20T23:45:54Z
dc.date.available2020-02-20T23:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBjåstad, Kristina. "Hva hindrer meg fra å bli døpt?" - En queer lesning av Acta 8:26-40, med fokus på den etiopiske evnukken. Master thesis, University of Oslo, 2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73191
dc.description.abstractI denne oppgaven gjør jeg en queer lesning av fortellingen om møtet mellom den etiopiske evnukken og Filip i Acta 8:26-40. Jeg tar i bruk strategier fra queer teori for å gi nye perspektiver på denne teksten. Med det vil jeg vise at denne teksten har potensiale til å dekonstruere og denaturalisere identitetskategorier som er sentrale samfunnet generelt, og i kristne fellesskap spesielt. Mitt håp er med en slik lesning å kunne bidra til å utvide rom i kristne fellesskap og eventuelt åpne nye rom.nob
dc.language.isonob
dc.subjectActa
dc.subjectqueer
dc.subjectApotlenes gjerninger
dc.subjectqueer teori
dc.title"Hva hindrer meg fra å bli døpt?" - En queer lesning av Acta 8:26-40, med fokus på den etiopiske evnukkennob
dc.title.alternative"What prevents me from being baptized?" - A queer reading of Acts 8:26-40, with a focus on the Ethiopian eunucheng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-02-20T23:45:53Z
dc.creator.authorBjåstad, Kristina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76322
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73191/1/TEOL4901--Fordypningsoppgave--Kristina-Bj-stad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata