Hide metadata

dc.date.accessioned2020-02-19T12:41:07Z
dc.date.available2020-02-19T12:41:07Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73178
dc.description.abstractUndersøkelsen omfatter en flateavdekking på Hoffsvangen hvor det ble dokumentert 50 strukturer. Av disse ble 2 tolket som sikre kokegroper, 8 som mulige ildsteder, 2 som sikre stolpehull samt 21 som mulige stolpehull. Det har ikke vært mulig å utskille sikre hus blant stolpehullene og de stolpeliknende strukturene. Bosetningssporene fortsetter over på nabotomten, og det utgravde området kan representere en utkant av et bosetningsområde. Det er foretatt to C14-dateringer på trekull av løvtre med lav egenalder, en fra en kokegrop (S 1) og en fra et ildsted (S28). Dateringen fra kokegropa S 1 tilsvarer overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid, mens dateringer fra S28 faller innenfor tidlig romertid. Dette innebærer at bosetningssporene fra det undersøkte området trolig samlet kan plasseres i eldre romertid (år 0 -200 e.Kr). Dateringen er spesielt interessant fordi det ikke tidligere er gjort funn eller dateringer fra førromersk jemalder eller eldre romertid i området. T-16177 S1 Bjørk, selje, vier/osp: 1980 +/-100 BC60-AD130 Tua-3858 S28 Bjørk, selje, vier/osp: 1860 +/-45 AD 120-235en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Kraby/Hoffsvangen, 178/20, Østre Toten fylke, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorRynning, Isabel Cunen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76300
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73178/1/KHM2002_Kraby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata