Hide metadata

dc.date.accessioned2020-02-12T13:55:08Z
dc.date.available2020-02-12T13:55:08Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/73033
dc.description.abstractVed den arkeologiske undersøkelsen på lokalitet 19 ble 3600 kvm av matjordlaget avdekket, og det ble påvist et område med til dels intensiv konsentrasjon av bosettingsspor i form av stolpehull, ildsteder/kokegroper og øvrige forhistoriske nedgravninger. Det ble her påvist spor etter totalt åtte forhistoriske hus. Sju av husene var treskipet, og et var toskipet. De sju treskipete husene har en varierende lengde mellom første og siste grind fra ca 6 til ca 20 meter. I et av husene så det ut som det har vært en komplett utskiftning av takbærende stolper (hus 2). De øvrige treskipete husene synes foreløpig å kun ha en fase. I det toskipete huset er det ca 13,5 meter fra første til siste stolpe, og huset er tolket til å ha en utskiftningsfase. Husene ligger i varierende lengderetning, men noen av dem er plassert slik i forhold til hverandre at de kan ha dannet et tun dersom de har vært samtidige. Det ble samlet inn 104 makrofossilprøver fra lokaliteten, hovedsakelig fra strukturer tolket som stolpehull. Det ble også tatt ut 496 fosfatprøver fra et område som overlapper hus 1, 2 og delvis hus 6. Prosjektleder: Gro Anita Bårdseth.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplasspor fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. E6-prosjektet Østfold, lokalitet 19. Borge, 65/6, Råde k., Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorVikshåland, Leif Håvard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-76152
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73033/1/KHM2003_Borge.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata